NVWA waarschuwt voor brandgevaarlijke zonnepanelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor bepaalde typen zonnepanelen van het merk Scheuten Solar (model Multisol). In deze zonnepanelen zit een gebrekkige elektrische aansluiting die brandgevaarlijk is.


De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor bepaalde typen zonnepanelen van het merk Scheuten Solar (model Multisol). In deze zonnepanelen zit een gebrekkige elektrische aansluiting die brandgevaarlijk is. Deze zonnepanelen hebben in andere Europese landen minstens 15 dakbranden veroorzaakt. In Nederland zijn ongeveer 15.000 van dit type panelen geplaatst. Ook deze zonnepanelen zijn brandgevaarlijk, maar hebben tot zover bekend nog geen brand veroorzaakt.


De zonnepanelen zijn gevaarlijk omdat in de aansluitdoos achterop het zonnepaneel een kabel slecht contact maakt met de printplaat. Hierdoor kunnen er vonken ontstaan en kan de behuizing van de aansluitdoos beschadigen, smelten en smeulen. Vonken kunnen daarna overslaan op het dak en brand veroorzaken. De kans hierop neemt toe naarmate de zon sterker wordt en naarmate de zonnepanelen ouder worden. De NVWA is overgegaan om deze veiligheidswaarschuwing te geven, omdat de curator van het failliete en verantwoordelijke bedrijf dit nalaat. 


Bron: NVWA


Bent u installateur en hebt u de bewuste zonnepanelen geleverd, dan heeft u een waarschuwingsplicht. Neem dan contact met uw klant op en maak een afspraak om de aansluitingen te controleren. Voor meer informatie kunt u zich uiteraard wenden tot Uneto-VNI