Nieuwsoverzicht

Samenwerkingsverband KIEN en MarktMonitor

KIEN is een samenwerkingsverband aangegaan met MarktMonitor, dat sector overschrijdend onderzoek doet op het snijvlak van arbeidsmarkt, innovatie en scholing. KIEN en MarktMonitor werken samen om marktontwikkelingen te onderzoeken en de onderzoeksresultaten beschikbaar en toepasbaar te maken voor de elektrotechnische installateur.

Lees meer

Slimmer Leven 2020: de toekomst van de zorg begint nu

Slimmer Leven 2020 is het netwerk van Brainport Eindhoven dat bedrijven en instellingen, wetenschap en overheid samenbrengt om tot een integrale visie en strategie te komen op het thema technologie en zorg. KIEN is een van de deelnemers aan Slimmer Leven 2020.

Lees meer

Een sterke verbinding tussen wetenschap en bedrijfsleven

Samenwerking KIEN en Technische Universiteiten

De Stan Ackermans Instituut Post-Master Ontwerpersopleidingen “Professional Doctorate in Engineering” (PDEng) leggen een sterke verbinding tussen wetenschap en bedrijfsleven. Het programma van de drie technische universiteiten van Nederland heeft tot doel wetenschappelijke kennis over te dragen en samenwerking te realiseren met het bedrijfsleven om zo innovatie en ondernemerschap te stimuleren. KIEN is één van de samenwerkingspartners in het PDEng-programma.

Lees meer

Strategische samenwerking KIEN en InstalNova

‘Gezamenlijk een belangrijke incubatorfunctie en aanjaagfunctie’

Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) en Stichting InstalNova zijn een strategische samenwerking aangegaan. In de praktijk werken beide organisaties al samen om wetenschappelijk onderzoek en elektrotechnische kennis te vertalen naar concrete projecten en deze projecten marktklaar te maken. In eerste instantie richt de samenwerking zich op het thema duurzaamheid. Later zal ook op de thema’s zorg en mobiliteit gezamenlijke activiteiten worden ontplooid.

Lees meer