Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief Health Tech Yard

KIEN Innovatiemeesters werkt samen in het project Health Tech Yard. Lees hier de recent uitgestuurde nieuwsbrief van Health Tech Yard.

Lees meer

Innovatie vraagt structuren los te laten – interview Rutger Slump

Innoveren is leuk en interessant, maar vaak loopt u tegen allerlei muren aan. Soms gebeurt dat binnen uw bedrijf of organisatie, maar er bestaan ook persoonlijke muren. Rutger Slump onderzocht de menselijke kant van innovatie. Wanneer we als mensen iets bijzonders voor elkaar krijgen, geeft dat veel energie. Maar hoe krijgt u innovatie nu voor elkaar? Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie niet al na enkele maanden de handdoek in de ring gooit? Rutger Slump, trainer bij De Baak, legt uit hoe dit kan.

Lees meer

Business challenge: wie durft het aan?

DOE MEE AAN DE BUSINESS CHALLENGE EN MELD UW PROJECT AAN VOOR 19 DECEMBER In het hart van Brainport, in de Helmondse wijk Brandevoort, realiseren we Brainport Smart District. Een woonwijk van ongeveer 1.500 woningen en een bedrijventerrein waar technologie, kennis en innovatie integraal wordt ingezet voor een duurzame en betere leefomgeving. Waar bewoners actief […]

Lees meer

Brainport Smart District: proeftuin van de maatschappij van morgen

Onder penvoerderschap van de Technische Universiteit Eindhoven, Prof. Dr. M. Mohammadi, hebben samenwerkende partners – waaronder KIEN Innovatiemeesters – een subsidietoewijzing ontvangen van ZonMw voor het project ‘Ruimte voor gezondheid’. Een krachtenbundeling voor kennis over een omgevingsgerichte aanpak binnen Brainport Smart District, de gezonde wijk van de toekomst.

Lees meer

ZonMw wijst subsidie toe voor project ‘Ruimte voor gezondheid’

Hoe kan een wijk zijn bewoners – met diverse achtergronden en capaciteiten- fysiek en mentaal stimuleren om hun gezondheid te onderhouden en/of te verbeteren? Op zoek naar een omgevingsgerichte aanpak voor gezonde wijken is een consortium van acht partners (zie voetnoot) onder penvoerderschap van Prof.dr.ir. M.Mohammadi van de Technische Universiteit Eindhoven, aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een kennisagenda voor ‘Ruimte voor gezondheid’. Deze kennisagenda wordt toegepast in een nieuwe woonwijk in Helmond, het Brainport Smart District. ZonMw heeft het plan en de samenwerking tussen de kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties kansrijk bevonden en een subsidie verleend aan dit project dat per 1 september j.l. van start is gegaan.

Lees meer