Nieuwsoverzicht

ZonMw wijst subsidie toe voor project ‘Ruimte voor gezondheid’

Hoe kan een wijk zijn bewoners – met diverse achtergronden en capaciteiten- fysiek en mentaal stimuleren om hun gezondheid te onderhouden en/of te verbeteren? Op zoek naar een omgevingsgerichte aanpak voor gezonde wijken is een consortium van acht partners (zie voetnoot) onder penvoerderschap van Prof.dr.ir. M.Mohammadi van de Technische Universiteit Eindhoven, aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een kennisagenda voor ‘Ruimte voor gezondheid’. Deze kennisagenda wordt toegepast in een nieuwe woonwijk in Helmond, het Brainport Smart District. ZonMw heeft het plan en de samenwerking tussen de kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties kansrijk bevonden en een subsidie verleend aan dit project dat per 1 september j.l. van start is gegaan.

Lees meer

De kennisvragenbank: een R&D helpdesk

“Vragen? .... Geen vragen, dan gaan we naar het volgende onderwerp”. Ik dacht terug aan deze zin. Ik herinner het mij als een mantra. Uitgesproken door een docent die in verwoede pogingen ons de elektroleer bijbracht. Alles over spanning-, stroom-, weerstandberekeningen en wat nog niet meer.

Lees meer

KIEN Innovatiemeesters vaart nieuwe koers met KIEN Innovatiemeesters Inspireert

KIEN Innovatiemeesters, het knooppunt voor Innovatie in de Elektrotechniek in Nederland, organiseerde op woensdagmiddag 13 juni 2018 het evenement KIEN Innovatiemeesters Inspireert (KII) in Woerden. Het evenement stond in het teken van Innovation & Play; hoe kijken E- en W-installateurs op een speelsere en vereenvoudigde manier naar ‘innovatie’? Hoe zetten ze hiervoor de eerste stappen tijdens dit evenement? En hoe gaan zij hiermee, direct na het evenement, praktisch aan de slag binnen hun eigen installatiebedrijf?

Lees meer

Leermomenten in innovatie – interview Bas Nijhuis

Welke lijnen liggen er vanuit voetbal naar innovatie? En wanneer legt u uw innovatiespel even stil om te helikopteren? Topscheidsrechter én ondernemer Bas Nijhuis neemt u mee in zijn visie op innovatie. Over voetbal, videoreferees, miljoenen en een altijd lerende houding.

Lees meer