Neem geen genoegen met NEN 1010:1962!

Al meerdere jaren proberen meerdere partijen het ministerie van Binnenlandse Zaken (verantwoordelijk voor het Bouwbesluit 2012) ervan te overtuigen dat bestaande elektrische installaties waar moderne technologie aan wordt toegevoegd wellicht wel aan de regels voldoen, maar niet veilig zijn. Nu slaan deze partijen de handen ineen om de noodzaak van de verandering publiekelijk voor het voetlicht te brengen.

Al meerdere jaren proberen meerdere partijen het ministerie van Binnenlandse Zaken (verantwoordelijk voor het Bouwbesluit 2012) ervan te overtuigen dat bestaande elektrische installaties waar moderne technologie aan wordt toegevoegd wellicht wel aan de regels voldoen, maar niet veilig zijn. Nu slaan deze partijen de handen ineen om de noodzaak van de verandering publiekelijk voor het voetlicht te brengen.


De komst van nieuwe technologie, zoals medische apparatuur voor thuisgebruik, gelijkstroominstallaties, zonnecellen en laadpalen voor elektrische auto’s, leidt nu en in de toekomst tot onveilige situaties. Vooral brandveiligheid is een zorg en betreft het merendeel van de gebouwen in Nederland. Verschillende organisaties en instellingen hebben nog steeds de gedachte, dat iets nieuw bijbouwen of verbouwen volgens de nieuwbouwvoorschriften gerealiseerd moet worden. Deze denklijn die er voor zorgde dat de installatie “telkens een beetje veiliger werd”, is bij de inwerkingtreding van het ‘Rechtens Verkregen Niveau’ per 2012 teniet gedaan.


Zo is bijvoorbeeld een nieuwe zonnestroominstallatie op een dak uit 1980 volgens Bouwbesluit 2012 veilig, door de toepassing van NEN 1010:1962. Echter, in 1962 waren er nog geen zonnepanelen voor de gebouwde omgeving. Zo zijn er meerdere voorbeelden te geven waarbij het huidige veiligheidsniveau voor elektrische installaties binnen bestaande bouw onvoldoende is. Dit geldt tevens bij functiewijziging van grote gebouwen, alsook kleinschalig bij het thuisgebruik van medische apparatuur in een woning, zoals een dialyseapparaat dat een geaarde wandcontactdoos of aardlekschakelaar verlangt. Daarmee is het huidige Bouwbesluit 2012 tevens in strijd met de wens van de Rijksoverheid tot langer (veilig) zelfstandig thuis kunnen wonen.


Als tegenargument wordt aangehaald dat het om een theoretische mogelijkheid in de bouwregelgeving gaat, die in de bouwpraktijk nauwelijks wordt benut. Of dat de installatieadviseurs en installateurs zich er over het algemeen wellicht niet van bewust zijn dat het Bouwbesluit 2012 bij verbouw de mogelijkheid geeft om terug te vallen op ‘oude voorschriften’. Deze hypothetische situaties rechtvaardigen volgens het samenwerkingsverband niet dat het Bouwbesluit de ruimte blijft geven voor een onveilige installatie. De NEN 1010:1962 norm voldoet volgens het samenwerkingsverband alleen wanneer de betreffende installatie wordt gebruikt voor elektrische apparatuur waarvoor de installatie destijds is ontworpen.


Nu betrokkenen hun verantwoordelijkheid niet nemen, richt het samenwerkingsverband zich publiekelijk tot marktpartijen (opdrachtgevers en consumenten). “Neem bij verbouw geen genoegen met NEN 1010:1962”, luidt de boodschap. Naast voorlichting aan marktpartijen, spant het samenwerkingsverband zich in om brancheorganisaties en overheidsinstanties bewust te maken dat het Bouwbesluit met zichzelf in strijd is.


In het samenwerkingsverband zitten de volgende partijen met elkaar aan tafel: BSRi, Direct Current BV, Dutch Power, FEDET, FME, Iederin, Liander, Meer1010, Stedin, Stichting Gelijkspanning, KIEN, TVVL, VacPunt wonen en Vereniging Eigen Huis.