Na het klimaatakkoord is het nu tijd voor de daden!

“Let’s act. Let’s act together. And let’s act now!” Die oproep deed minister-president Rutte bij de start van de klimaatconferentie op 30 november. Na twee weken onderhandelen in Parijs ligt er een akkoord waar alle landen hun handtekening onder hebben gezet. De mooie woorden op het wereldtoneel verdienen een daadkrachtig vervolg in ons land. Aan ons ligt het niet!

“Let’s act. Let's act together. And let's act now!” Die oproep deed minister-president Rutte bij de start van de klimaatconferentie op 30 november. Na twee weken onderhandelen in Parijs ligt er een akkoord waar alle landen hun handtekening onder hebben gezet. De mooie woorden op het wereldtoneel verdienen een daadkrachtig vervolg in ons land. Aan ons ligt het niet! Met alle organisaties en lokale overheden in ons netwerk laten wij al jaren zien dat je met samenwerking, kennis en innovatiekracht grote en concrete stappen in duurzaamheid kunt zetten. 


Nederland loopt voorlopig nog niet bepaald voorop in klimaatbeleid. Dat is toch jammer voor een land met zo’n infrastructuur en potentieel aan innovatievermogen, expertise en ondernemerszin. In zijn speech riep Rutte bedrijven, consumenten, steden en instellingen op gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen voor de milieudoelstellingen. Alsof we dat niet allang doen! In de samenleving worden op lokaal en regionaal niveau wezenlijke stappen gezet in duurzaamheid.


Brede coalitie aan de slag


In ons eigen KIEN-netwerk alleen al zijn waardevolle en interessante initiatieven te zien die een bijdrage leveren aan energiebesparing en CO2-reductie. Er is een heel brede en sectoroverschrijdende coalitie aan de slag met innovatie. De combinatie van wetenschap en bedrijfsleven levert dagelijks nieuwe inzichten, diensten en producten op. KIEN heeft bijvoorbeeld een rechtstreekse koppeling gemaakt tussen de kennis van de TU Eindhoven en ambitieuze en enthousiaste mkb-ondernemers. Daar wordt ons land echt beter van. Vertel ons dus niks over hoe we samen in actie moeten komen.


Help Nederland vooruit!


Stichting KIEN is al sinds de oprichting bezig om samenwerkingsverbanden te creëren, projecten te initiëren en kennis te delen. Ons portfolio is heel divers, maar de focus is steeds gericht op duurzaamheid: we gaan op weg naar 0-energie.  We brengen veel in beweging en weten partijen bij elkaar aan tafel te krijgen. Dat gaat goed met bedrijven, onderwijsinstellingen, wetenschap en lokale overheden. Vaak is de centrale overheid in dat traject een van de achterblijvers.


Het zou mooi zijn als de Rijksoverheid niet voortdurend op de rem trapt, ad hoc-regelingen invoert of afspraken blijft heroverwegen. Wat ik mis is een centrale overheid die uit volle overtuiging aan onze zijde staat. Die met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en consumenten al die waardevolle duurzaamheidsinitiatieven omarmt. Wellicht geeft het akkoord van de klimaatconferentie onze overheid net dat duwtje om samen met ons in actie te komen. Ik zou zeggen, geachte premier Rutte: Let’s act. Let's act together. And let's act now! Wij laten u graag zien hoe je met samenwerking en innovatie – in daden en niet alleen in woorden – Nederland echt vooruit helpt!