Mede dankzij KIEN staat duurzaamheid centraal bij aanleggen Rotterdamsebaan

Gemeente Den Haag wil dat de tunnel Rotterdamsebaan een voorbeeld op het gebied van duurzaamheid wordt voor toekomstige tunnelprojecten.

Gemeente Den Haag wil dat de tunnel Rotterdamsebaan een voorbeeld op het gebied van duurzaamheid wordt voor toekomstige tunnelprojecten. Stichting KIEN en het COB namen het initiatief tot het opzetten van een expertteam Duurzaamheid, dat onderzocht hoe een energieneutrale tunnel kan worden gerealiseerd. De experts werkten negen punten uit om de Rotterdamsebaan duurzaam te maken, waaronder geluid, luchtkwaliteit en inpassing in het landschap. Deze punten zijn verwerkt in een inspiratiedocument en worden meegenomen in de aanbesteding van de Rotterdamsebaan.


De inhoud van het inspiratiedocument zal fungeren als een richtinggevend kader voor de projectorganisatie Rotterdamsebaan bij de ontwikkeling van het EMVI-criterium Duurzaamheid ten behoeve van de aanbesteding van het hoofdcontract Rotterdamsebaan. Volgens de directeur van stichting KIEN, Adrie van Duijne, is het goed nieuws dat er nu op een andere manier naar tunnels wordt gekeken. “Er zijn wat ons betreft meerdere functies voor een tunnel. Naast het oplossen van verkeersproblemen, kan het wat ons betreft zelfs een breder doel dienen, zoals het zuiveren van de omgevingslucht. Als de tunnel duurzaam kan worden, dan kunnen we de ambitie ook opschroeven naar de omgeving. Dan dient het als het ware als een longfunctie van de stad”, aldus Van Duijne. 


Een combinatie van bewezen technieken op het gebied van energiebesparing, toepassing van ter plaatse duurzaam opgewekte energie en ventilatiesystemen die de luchtkwaliteit binnen en buiten tunnels verbeteren, kan nu al een energieneutrale tunnel opleveren. Dat blijkt uit het onderzoek Renewable energy generation and reduction of energy consumption van Rimma Dzuhusupova aan de TU Eindhoven, dat ze uitvoerde in opdracht van Stichting KIEN. De conclusies uit het onderzoek waren onderdeel van de input van het expertteam en zijn meegenomen in het inspiratiedocument.


Over de Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan is de nieuwe verbindingsweg tussen het rijkswegennet vanaf knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de centrumring van Den Haag. Met de komst van de Rotterdamsebaan wordt de Utrechtsebaan ontlast en vermindert het sluipverkeer bij de naastgelegen gemeenten. De Rotterdamsebaan wordt in opdracht van de gemeente Den Haag uitgevoerd. Voor de gemeente is het streven naar duurzaamheid essentieel bij het ontwikkelen van haar plannen. De gemeente wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Hierbij is de Rotterdamsebaan een belangrijk project. De ambitie van de gemeente is dat de Rotterdamsebaan een icoon van duurzaamheid wordt en een inspiratiebron voor toekomstige projecten.