Masterclass: Blue Energy & Blue Battery

Blue Energy & Blue Battery: interessante technologie voor doorontwikkeling? Deze masterclass is een vervolg op de inspiratietafel: water en grootschalige buffering van energie op 24 oktober 2017. Op verzoek van de deelnemers gaan we in deze vervolg masterclass dieper in op de mogelijkheden van Blue Energy & Blue Battery.

Blue Energy & Blue Battery: interessante technologie voor doorontwikkeling?
Steek je licht op en denk mee!

Datum: april 2018 (datum volgt nog)
Tijd: 14.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Binnensluis 3, 2225 WC, Katwijk aan Zee
Maximaal aantal deelnemers: 25
Voor wie: directie en beleidsmedewerkers van grote installatiebedrijven, fabrikanten, ingenieursbureaus, TU/e, netwerkbedrijven, waterbedrijven, Waternet en subsidiebureaus.
Doelstelling: inzicht krijgen in de mogelijkheden van Blue Energy en Blue Battery en draagvlak creëren voor de doorontwikkeling van specifieke toepassingen.
Kosten: €200,- exclusief BTW

Masterclass: Blue Energy & Blue Battery
Blue Energy en Blue Battery zijn beide technieken die energieopslag milieuvriendelijk en veilig maken, van kleine tot grote schaal. De Blue Energy is een techniek waarmee energie wordt gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie van zoet en zoutwater en de Blue Battery is een 100% duurzame batterij, gebaseerd op alleen water en zout. In deze masterclass kijken we naar de mogelijkheden van beide technieken en de voor- en nadelen. Wij verwachten de volgende sprekers:

  • Dr. ir. Jan W. Post Program Manager Wetsus
    Gaat een uur in op de toepassingsmogelijkheden van de opwekking en opslagmogelijkheden van deze innovatieve technologie. Verschillende ervaringen uit diverse demo-opstellingen zullen de revue passeren.
  • Johan Oosterbaan, adviseur waterkwaliteit bij Hoogheemraadschap Rijnland
    Bespreekt de mogelijkheden van Blue Energy voor eigen installaties en de investeringsmotieven.
  • Sjoerd Wiersma Business Development bij Endenburg Elektrotechniek
    Deelt zijn visie over de toegevoegde waarde van beide technieken voor de elektrotechnische installatiebranche.

We vervolgen de masterclass met een workshop in kleinere groepjes: is de discussie over de technologie interessant en inspirerend genoeg voor de aanwezigen om deze voort te zetten in een innovatietafel? Tevens worden de mogelijkheden voor innovatiesubsidies onderzocht en gedeeld. Tenslotte sluiten we de masterclass af met een wrap-up. Bij het bereiken van de doelstellingen spreken we een concrete vervolgstap af, namelijk: het wel of niet plannen van een innovatietafel over dit onderwerp. KIEN Innovatiemeesters faciliteert het gehele proces.

Houd onze website in de gaten voor de exacte datum! Graag tot ziens bij Boezemgemaal Katwijk, Binnensluis 3 in Katwijk aan Zee. Op het terrein van Boezemgemaal Katwijk is beperkte parkeergelegenheid. U kunt de auto gemakkelijk parkeren op het nabijgelegen terrein van de werkplaats (Rijnmond 198). Bij vragen kunt u contact opnemen met margreetschouren@kieninnovatiemeesters.nl.