Led-event: nieuwe stap in innovatiereis op weg naar een goede en veilige ledverlichting

De Led-events morgen op een groeiende aandacht rekenen: van veertig aanwezigen drie jaar geleden tot 150 bezoekers dit jaar. Naast NSVV en Stichting KIEN is UNETO-VNI er vanaf dit jaar ook bij betrokken. De afgelopen 3 jaar hebben NSVV en Stichting KIEN samen met diverse partijen, waaronder fabrikanten, lichtarchitecten, installateurs en opdrachtgevers, concreet inhoud gegeven aan de kwaliteitsgedachte.

Donderdag 17 september jl. werd het Led-event gehouden. Adrie van Duijne, directeur van Stichting KIEN: “Toen we samen met NSVV het event 3 jaar geleden opzetten, werd de ambitie uitgesproken om de kwaliteit van ledverlichtingsinstallaties te verhogen. Hoe? Dat wisten we nog niet. We zijn gewoon begonnen, vertrokken op onze ‘reis’.”En dat de aanpak van KIEN, ‘gewoon doen’, werkt, blijkt wel uit het feit dat de Led-events op een groeiende aandacht mogen rekenen. Van veertig aanwezigen drie jaar geleden tot 150 bezoekers dit jaar. Naast NSVV en Stichting KIEN is UNETO-VNI er vanaf dit jaar ook bij betrokken. UNETO-VNI heeft de commissie Verlichting opgericht. KIEN gaat de komende periode kijken hoe ze de samenwerking met deze commissie kan inrichten en hoe de samenwerking met UNETO-VNI geïntensiveerd kan worden. 


Kwaliteitsgedachte

De afgelopen 3 jaar hebben NSVV en Stichting KIEN samen met diverse partijen, waaronder fabrikanten, lichtarchitecten, installateurs en opdrachtgevers, concreet inhoud gegeven aan de kwaliteitsgedachte. Er zijn diverse instrumenten ontwikkeld, waaronder het opleveringsprotocol. Dit protocol is tijdens het Led-event gepresenteerd, waarbij de vraag werd gesteld welke installateurs dit wilden uitproberen. Direct meldden vijf installateurs zich aan. Zij gaan het protocol in de komende drie maanden uitproberen. Met de uitkomsten uit de praktijkervaring zal het protocol definitief worden gemaakt.Afwegingskader ledverlichtingsinstallaties

Een ander concreet product is het afwegingskader voor duurzame en veilige investeringen in ledverlichtingsinstallaties. Het onderzoek dat hieraan ten grondslag lag is in gang gezet door Stichting KIEN, in opdracht van de Rabobank. Uit het onderzoek zijn een aantal uitgangspunten naar voren gekomen die tijdens het Led-event werden gepresenteerd. Deze uitgangspunten kunnen door elke e-installateur worden toegepast bij het installeren van led in installaties.


Verder werd een overzicht gepresenteerd van gecertificeerde led-opleidingen, waarvoor iedere installateur zich kan opgeven. De opleidingen worden door de NSVV gecertificeerd. 


Kennispuntensysteem

Ook kwam het kennispuntensysteem dat door ergonomen wordt gehanteerd aan bod. Via dit kennispuntensysteem wordt de bestaande kennis onderhouden. Dit puntensysteem is een instrument om het idee van een ledgilde te realiseren, om met elkaar borg te staan voor kwaliteit. De geluiden uit de zaal waren positief: voldoende draagvlak om dit systeem te ontwikkelen, dus. Maar ook werd er kritisch meegedacht, en een aantal punten ter overdenking meegegeven.  


“Samenvattend: we zijn aangekomen op het tussenstation van de innovatiereis. We hebben de reizigers geïnformeerd, en we gaan door naar het volgende station”, aldus Adrie van Duijne.