Langer Zelfstandig Wonen: kan dat wel?

Vanuit Health Tech Yard heeft KIEN Innovatiemeesters meegedacht en -gewerkt aan de ontwikkeling van de Beslisboom. Een hulpmiddel voor corporaties in het vraagstuk Langer Zelfstandig Thuis wonen.

Beslisboom helpt woningcorporaties bij vraagstuk Langer Zelfstandig Wonen

Het mag u niet ontgaan zijn. Al langer is het overheidsbeleid dat burgers langer zelfstandig thuis blijven wonen bij het ouder worden en/of het hebben van een zorgvraag. En dat heeft gevolgen voor de woning. Want: is deze hiervoor wel geschikt? Om deze vraag te beantwoorden ontwikkelde Companen in opdracht van Techniek Nederland, Bouwend Nederland en AEDES de beslisboom ‘Langer Thuis’. Een hulpmiddel voor woningcorporaties. Vanuit Health Tech Yard heeft KIEN Innovatiemeesters meegedacht en -gewerkt aan de ontwikkeling.

Bruikbaar op verschillende niveaus
Met de beslisboom krijgen corporaties snel en eenvoudig inzicht of een woning geschikt of geschikt te maken is. Het is een hulpmiddel wat door corporaties op verschillende niveaus toepasbaar is. Op strategisch niveau is het een analysetool. Om de geschiktheid vast te stellen van de totale voorraad. Op tactisch niveau is het een hulpmiddel om in beeld te brengen welke maatregelen er nodig zijn woningen geschikt te maken. En op operationeel niveau biedt het inzicht in welke individuele maatwerkoplossingen – bijvoorbeeld door Wmo-aanpassingen – mogelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een douchestoeltje of een traplift.

Introductie en toegang tot de beslisboom
Op 23 mei en op 6 juni 2019 is de beslisboom gepresenteerd op respectievelijk het VWS congres “Slimmer Thuis” en op de AEDES Corporatiedag. De beslisboom werd met enthousiasme ontvangen. Hier kunt u de beslisboom bekijken (in een nieuwe webpagina wordt vanaf de website van Companen een interactieve PDF geopend).