Lancering KIEN

Op het terrein van elektrotechniek spelen zich nu en de komende jaren uitdagende en belangrijke ontwikkelingen af. Overheid en producenten maken zich op voor een verdere elektrificatie en verduurzaming van de samenleving. Consumenten en ondernemingen nemen actief deel aan dat proces. Innovatie is daarbij het sleutelwoord. Voor elektrotechnisch installateurs zijn dat beloftevolle ontwikkelingen. Maar om […]

Op het terrein van elektrotechniek spelen zich nu en de komende jaren uitdagende en belangrijke ontwikkelingen af. Overheid en producenten maken zich op voor een verdere elektrificatie en verduurzaming van de samenleving. Consumenten en ondernemingen nemen actief deel aan dat proces. Innovatie is daarbij het sleutelwoord. Voor elektrotechnisch installateurs zijn dat beloftevolle ontwikkelingen. Maar om in de komende jaren een rol van betekenis te spelen, is het van belang dat installateurs hun centrale positie tussen producent en afnemers opeisen en hun toegevoegde waarde waarmaken. Door innovatief te zijn, door nieuwe technologieën proactief op te pakken en in de praktijk toe te passen en door lef en creativiteit te tonen. Stichting KIEN is opgericht om installateurs daarbij te helpen, zodat zij nu en in de toekomst nog beter kunnen inspelen op de behoeften en verwachtingen van hun klanten en de kansen die de markt biedt optimaal kunnen benutten.

Het Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is opgericht om de toegevoegde waarde van elektrotechnisch installateurs te versterken en te benadrukken. Innovatie is daarvoor het aangewezen onderwerp. Innovaties binnen de elektrotechniek volgen elkaar immers in steeds hoger tempo op. Lag de time-to-market van nieuwe ontwikkelingen voorheen rond de vier tot zes jaar, tegenwoordig komen nieuwe producten en toepassingen veelal binnen een periode van enkele maanden op de markt. Tegelijkertijd worden innovaties complexer en vereisen steeds meer kennis en competenties om optimaal te kunnen worden ingezet.

Voor elektrotechnische installateurs, met name binnen het midden- en kleinbedrijf, is het een grote uitdaging om – naast het runnen van hun business – continu op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Ook is het belangrijk voor hen om innovaties op efficiënte en adequate wijze in hun aanbod te integreren.

Recent perspectiefonderzoek van professoren Koen Vandenbempt en Paul Matthyssens van de Universiteit van Antwerpen, in opdracht van SETO, bevestigt dat het innoverend vermogen van de elektrotechnische sector onder druk staat. Dat heeft uiteraard zijn weerslag op het imago van de bedrijfstak. Minder instroom door jongeren, schaalvergroting, verminderde sectorbrede samenwerking en met name het achterblijven van kennisuitwisseling tussen wetenschappelijke instituten, fabrikanten en elektrotechnisch ondernemers zijn volgens het onderzoek oorzaken hiervan. Terwijl het vak en de branche zich bij uitstek lenen voor een voortrekkersfunctie in innovatie.