Kwaliteit LED-verlichting de grootste zorg voor installateurs

Opdrachtgevers in de installatiebranche hebben nog weinig kennis van LED-verlichting. Installateurs op hun beurt maken zich zorgen over de kwaliteit van LED. Dit blijkt onder meer uit het LED Trend rapport 2014.

Opdrachtgevers in de installatiebranche hebben nog weinig kennis van LED-verlichting. Installateurs op hun beurt maken zich zorgen over de kwaliteit van LED. Dit blijkt onder meer uit het LED Trend rapport 2014, een onderzoek onder ruim 500 Nederlandse experts uit de keten, waaronder 62 e-installateurs. Het rapport is onlangs gezamenlijk door LED Expo Benelux en LED Magazine gepresenteerd.


Claudia Reiner, vicevoorzitter van Uneto-VNI, nam vorige week het rapport in ontvangst. ‘De installatiebranche speelt een cruciale rol bij energiebesparing en verduurzaming van de bebouwde omgeving’ vertelde ze. Aangezien volgens de experts wereldwijd 20% van de elektriciteit gebruikt wordt voor verlichting, zal de opmars van LED kansen bieden voor de e-installateur om zijn rol in de energiebesparing te verstevigen.


Uit het onderzoek komt naar voren dat de kwaliteit van LED-verlichting voor installateurs de grootste zorg is. ‘De kwaliteit loopt uiteen van heel goed naar heel slecht’, zo verwoordde een van de respondenten het heel treffend. Vrijwel alle installateurs staan positief tegenover een keurmerk. Hiermee kan het kaf van het koren worden gescheiden, zo vinden veel betrokkenen.


Toch constateren de samenstellers van het rapport ook dat eenderde van de installateurs onbekend is met LED. Deze onbekendheid kan de al bestaande zorgen over de kwaliteit verder versterken, zo is het vermoeden. Kennisontwikkeling is daarbij heel belangrijk. Stichting KIEN wordt in het rapport nadrukkelijk als een van de aangewezen partijen genoemd om die kennis over te dragen en is op dit terrein actief met onder andere opleidingen, technodagen en bedrijfsbezoeken.


De belangrijkste redenen, volgens e-installateurs, waarom de uitrol van LED achter blijft, zijn de hoge aanschafkosten (72%) en opdrachtgevers die verzuimen om naar LED te vragen (35%). Opdrachtgevers hebben nog weinig kennis over LED, zo denkt 68% van de installateurs. Afnemers zelf, die in dit onderzoek vooral uit de overheid afkomstig zijn, noemen ook nog de onduidelijkheid over de kwaliteit als belangrijke belemmering.


Ondanks deze belemmeringen biedt de groeiende LED-markt kansen. De geïnterviewden verwachten voor 2015 een omzetstijging van 22%. De installatiebranche kan profiteren van deze groei. Installateurs vormen nu al het grootste afzetkanaal voor LED-producten, zo stellen de onderzoekers. Hoewel voor het merendeel van de installateurs LED-verlichting een relatief klein deel van hun omzet uit maakt, zorgt de grote hoeveelheid vakbroeders (ruim 8.000 e-installateurs, 10.000 w-installateurs en 3.000 gecombineerde bedrijven) voor een grote branche-omzet. Naast installatie van lampen en armaturen is advisering een belangrijke bron van inkomsten voor installateurs.


Het volledige rapport is op te vragen bij LED Expo. Het onderzoek naar de kwaliteit van LED-verlichting zal jaarlijks worden herhaald.