KIEN Technodagen dunnefilm CIGS zonnepanelen: veelbelovende technologie voor installateurs

Zonne-energie is een interessante markt voor installateurs. Zakelijke en particuliere klanten zijn in de laatste jaren warm gemaakt voor zonnepanelen door diverse (gemeentelijke) initiatieven voor collectieve inkoop. Inmiddels staat de technologie niet stil. Voor de traditionele zonnepanelen zijn er nu interessante alternatieven, waaronder de dunnefilm CIGS-panelen.

Zonne-energie is een interessante markt voor installateurs. Zakelijke en particuliere klanten zijn in de laatste jaren warm gemaakt voor zonnepanelen door diverse (gemeentelijke) initiatieven voor collectieve inkoop. Inmiddels staat de technologie niet stil. Voor de traditionele en vrij starre kristallijnen zonnepanelen zijn er nu interessante alternatieven. De dunnefilm CIGS-panelen komen nu op een vergelijkbaar prijsniveau en zijn veel flexibeler te plaatsen, zijn duurzamer en hebben een hogere opbrengst. Stichting KIEN hield op 12 november (Eindhoven) en 3 december (Amstelveen) twee technodagen om geïnteresseerde installateurs volledig te informeren over voordelen, toepassing en marktkansen van de CIGS zonnepanelen.


Twee dagen de (on)diepte in


Over twee themadagen verspreid namen vijf specialisten de ruim 100 deelnemende installateurs mee in de relatief nieuwe wereld van dunnefilm CIGS. De afkorting CIGS staat voor copper-indium-gallium-selenide (in het Nederlands koper-indium-gallium selenide) en het is een halfgeleidermateriaal voor de productie van zonnecellen. Ando Kuypers (Solliance) ging in op technologie, productie en marktpotentieel van CIGS. Henrico van den Boomen (EigenEnergie.net) besprak het verschil tussen CIGS en kristallijne zonnepanelen. René Borro (Zonnepanelen Parkstad) vertelde hoe zijn eigen ervaring met het plaatsen van zonnepanelen aanleiding was om zelf een concept te ontwikkelen voor dunnefilm panelen. Wiep Folkerts (SEAC) besprak de R&D van CIGS en liet marktontwikkelingen en nieuwe technologische toepassingen zien. Bruno van Bost (SolarEdge) vertelde over hoe pv-systemen succesvol hun weg vinden naar de daken en hoe installateurs ook na montage betrokken kunnen blijven bij de installatie.Het waren geanimeerde en intensieve themadagen in Eindhoven en Amstelveen. De aanwezige installateurs waren zeer geïnteresseerd in de technologie, de marktkansen en het verdienmodel van CIGS. De tweede themadag werd afgesloten met een rondleiding door de bijzondere locatie in Amstelveen. Kantoorgebouw €nergiek is een energieproducerend pand waar al enige tijd de CIGS panelen worden toegepast.


Henrico van den Boomen: Een positief verdienmodel met gratis esthetiek


Henrico van den Boomen (EigenEnergie.net) vergeleek CIGS met kristallijn en toonde aan dat CIGS het in tal van opzichten wint. De opbrengst is hoger, de toepassingsmogelijkheden zijn groter en op esthetisch gebied is CIGS duidelijk superieur. Die verbeterde esthetiek is ook te danken aan de hogere ´schaduwtolerantie´: dat betekent dat CGIS-panelen aansluitend aan elkaar gelegd kunnen worden, zonder dat dat ten koste gaat van de opbrengst. Dat levert een grotere paneeloppervlakte op en een veel mooier dak- of gevelbeeld. En aangezien de totale installatieprijs nagenoeg gelijk is, zou wat Van den Boomen betreft de keuze duidelijk moeten zijn. “CIGS is niet meer de belofte van morgen maar de praktijk van vandaag. Nu onderscheid je je nog. Stap dus over!” Presentatie van Henrico van den Boom.


Wiep Folkerts: Thin film modules on glass


Wiep Folkerts is directeur van het Solar Energy Application Centre (SEAC), de onafhankelijke onderzoeksorganisatie dat in 2012 is opgericht door  ECN, TNO en Holland Solar. Folkerts vertelde onder meer over de prijsontwikkeling per vierkante meter van dunnefilm-systemen, de technologische voordelen en de enorme toepassingsmogelijkheden (ook toekomstige) dankzij de flexibiliteit en het lage gewicht van de dunnefilm-CIGS. Presentatie van Wiep Folkerts.


René Borro: Voorgemonteerde dunnefilm PV-isolatie panelen voor dakrenovatie


De vervanging van zijn eigen dak was voor René Borro (Zonnepanelen Parkstad) aanleiding om zich te verdiepen in de zonnepanelentechnologie en –markt. En om een eigen concept te ontwikkelen voor BIPV (Building Integrated Photo Voltaics): het LOCI Concept. Dat wordt inmiddels toegepast in de renovatiemarkt, de traditionele (vervangings)markt en bij nieuwbouwprojecten. Presentatie van René Borro.


Ando Kuypers: CIGS Technologies: performance and roadmap


Wat is CIGS, waarom zou je het willen gebruiken, hoe wordt het gemaakt, hoe kan het toegepast worden en wat zijn de ontwikkelingen in de (nabije) toekomst? Die vragen beantwoordde Ando Kuypers, programmamanager van Solliance, de publiekprivate samenwerking voor dunnefilm- PV. De dunnefilm van CIGS is echt dun: 3 micrometer. Ter vergelijking: een kristallijne PV-cel is 65 keer zo dik. Daarbij komt dat voor de productie van dunnefilm slechts 60 kilo grondstoffen nodig is voor 2,5 MW output. Voor kristallijne modules met dezelfde opbrengst is 7.500 kilo grondstoffen nodig. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is verder dat de prijs voor dunnefilm sinds begin dit jaar concurrerend is met de traditionele modules. Presentatie van Ando Kuypers.


Bruno van Bost: Gedistribueerde systemen voor het oogsten van zonne-energie


Bruno van Bost (SolarEdge) vertelde hoe zijn bedrijf succesvol is met het in de markt zetten van DC power optimizers en omvormers. SolarEdge is wereldwijd actief in meer dan 70 landen. Bijzonder van het systeem is ook dat op paneelniveau prestaties en opbrengst gemonitord kunnen worden. In het onderhoud en monitoring kunnen installateurs ook een rol spelen. Presentatie van Bruno van Bost.