KIEN Technodag: vóór ondernemers, dóór ondernemers en mét ondernemers

Met ruim 100 deelnemers, veel informatie, discussie, interactie en netwerken was de tweede KIEN Technodag zeer geslaagd! De dag vond plaats op 23 juni in Bunnik. Rond half 1 stroomden de eerste bezoekers binnen. Al snel stond het behoorlijk vol en waren de bezoekers, onder het genot van een broodje, volop aan het praten en discussiëren.
Met ruim 100 deelnemers, veel informatie, discussie, interactie en netwerken was de tweede KIEN Technodag zeer geslaagd! De dag vond plaats op 23 juni in Bunnik. Rond half 1 stroomden de eerste bezoekers binnen. Al snel stond het behoorlijk vol en waren de bezoekers, onder het genot van een broodje, volop aan het praten en discussiëren.


Internet

Om 1 uur trapte Robin Franken van WIFRAadvies af met de sessie ‘het belang van een goede kwaliteit van internet in de woning’. Onder meer gaf hij aan dat stabiliteit prioriteit heeft bij klanten, niet snelheid. Verder onderstreepte Robin dat het internet vooral belangrijk wordt bij extramurale zorg. Hij haalde hierbij het voorbeeld van zijn eigen moeder aan; dankzij internet kan hij elk dag, zonder helemaal langs te hoeven gaan, zien dat alles goed met haar gaat.   


Clemens Jans van ASB-Security BV vervolgde de sessie. ASB-Security is gespecialiseerd in alarmverwerking, alarmtransmissie en meldkamerautomatisering. Geen directe link dus met langer zelfstandig thuis wonen en extramurale zorg. Maar uit het verhaal van Clemens bleek wel dat de organisatie van alarmcentrales een goed voorbeeld is voor de inrichting van zorgcentrales. Voor Adrie van Duijne, directeur van KIEN, een aanleiding om een oproep te doen aan alle installateurs: denk en werk mee aan een opleveringsprotocol voor goede ICT-installaties in huis. Je kunt je aanmelden bij Adrie van Duijne.


AC vs. DC

TU/e-studente Minke Goes presenteerde in het volgende programmaonderdeel de voor- en nadelen van het gebruik van gelijkstroom ten opzichte van wisselstroom. Henry Lootens van Leertouwer gaf aan wat volgens hem doorslaggevende argumenten zijn vóór het inzetten van gelijkstroom in de woning. Peter Coppes van Bureau C+B zette vervolgens de zaal op scherp door de stelling 'Gelijkstroom heeft geen toekomst' in te nemen. Direct kwam de discussie los. Door de inzet van een online programma, waarmee iedereen met hun mobiel kon stemmen op stellingen, werd de discussie en de uitwisseling van ideeën nog meer aangezwengeld.


Giovanni Margaroli: “Tijdens de Technodag worden veel verschillende onderwerpen behandeld, maar toch is er samenhang. De presentatie van Peter Coppes sprak mij erg aan. Door op die manier een stelling in te nemen, laat je de zaal nadenken.”


Nul op de Meter

In het derde programmaonderdeel vertelde Koos Kerstholt, projectleider 0-energie bij KIEN, over de inhoud van het project '100.000 woningen Nul op de Meter'. Ook hier werd weer gestemd en er kwam een mooie uitkomst uit de stelling ‘Ik wil meewerken aan ontwikkeling concept voor energiebesparing’: 96% van de aanwezigen gaf aan mee te willen werken. Uit de zaal kwam wel naar voren dat het tijdens het proces belangrijk is dat er gelijkwaardigheid is onder de partners én dat er voldoende draagvlak is bij deelnemende partijen, waaronder bewoners.


Siebe Bosch van SBSAFE: “Ik heb heel veel aan de KIEN Technodag. Vandaag is echt elk programmaonderdeel op mij van toepassing: ik zit in de alarmcentrales, domotica, computers en data. Ik kom vaker naar de Technodagen en vind het zeer interessant.”


NEN 1010

Na het diner was het tijd voor de laatste sessie waarin Jay Smeekes van F+E de deelnemers bijpraatte over de manier waarop de nieuwe norm NEN 1010 ingaat op led-verlichting. Op een energieke en enthousiaste manier liet Jay de onvolkomenheden in de NEN norm zien en raadpleegde hij de achterban over deze aspecten. Dat het op de Technodag niet alleen om installateurs gaat, bleek wel uit de aanwezigheid van een eindgebruiker, de heer C.H.A. Kuijten, die een vraag had over het brandgevaar van led-armaturen.


C.H.A. Kuijten, eindgebruiker: “Ik stel vragen, zwengel de discussie aan, lever input. En ik hoor van verschillende kanten dat mijn aanwezigheid wordt gewaardeerd!”


Op donderdag 8 oktober vindt de volgende KIEN technodag plaats. Zet de datum in uw agenda en kom ook!