KIEN presenteert nieuwe technieken op Elektrotechniek 2013

Op dinsdag 1 en donderdag 3 oktober aanstaande geeft Stichting KIEN een presentatie tijdens de beurs Elektrotechniek 2013 in Utrecht. KIEN presenteert, in samenwerking met FEDET, de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ‘Zonnecellen 2.0’.


Stichting Kien toont i.s.m. FEDET de nieuw(st)e ontwikkeling op PV-gebiedStichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is in 2011 opgericht om innovatie in de elektrotechniek te stimuleren. Samen met vele partners werken we aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke thema’s.Op dinsdag 1 en donderdag 3 oktober aanstaande geeft Stichting KIEN een presentatie in één van de kennistheaters van Elektrotechniek 2013 in Utrecht. KIEN presenteert, in samenwerking met FEDET, de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ‘Zonnecellen 2.0’. Adrie van Duijne, directeur van Stichting KIEN licht zijn visie op de mogelijkheden van zonne-energie toe. Hierin zijn een gezamenlijke visie en een bottum-up aanpak noodzakelijk. Dit houdt in dat er per gemeente burgers en regionaal bedrijfsleven in beweging moeten worden gebracht om onderling samen te werken. De e-installateur is onderdeel van een dergelijk regionaal samenwerkingsverband en kan de lead nemen. Dit betekent een nieuwe rol voor de e-installateur, waarover KIEN graag meer vertelt.Kennis ophalen waar het is en brengen naar daar waar het nodig is. Kennisdeling: het uitgangspunt van KIEN. Hoe maak je kennis het beste deelbaar en toegankelijk? Koos Kerstholt (projectmanager Energie van KIEN) presenteert de toolkit van KIEN. De toolkit is een interactief kennissysteem, een werkplek waar je op of over een specifiek onderwerp kunt discussiëren, vragen stellen, kennis kan publiceren en informatie kunt downloaden. Doel: kennis en ervaring uit de KIEN-projecten snel toepasbaar maken. Voor de elektrotechnische sector en alle stakeholders van KIEN in Nederland. Dhr. Kerstholt vertelt alles over dit interactieve platform dat nu rondom de PV-technologie wordt opgebouwd.Rob Ariens (Rexel) geeft een concreet beeld van de PV-technologie nu en in de toekomst. Hoe kan het rendement van zonnepanelen nu verbeterd worden? Zijn er in de toekomst nog wel zonnecellen of maken we dan gebruik van, bijvoorbeeld, nanotechnologie?Na het bijwonen van deze presentatie is de e-installateur van nu volledig voorbereid op de toekomst van later.


Datum: 01-10 van 11.30-12.15 uur


                03-10 van 12.30-13.15 uurLocatie: Energie/Industrie Theater, Hal 7Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom. Wees echter op tijd, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.


Kijk voor meer informatie over de beurs elektrotechniek op http://www.elektrotechniek-online.nl