KIEN onderzoekt hoe domotica en robotica samen kunnen fungeren in verzorgingshuizen

Service robot ‘Robot Rose’ wordt momenteel in verzorgingshuizen ingezet om alledaagse menselijke handelingen te verrichten.

Service robot ‘Robot Rose’ wordt momenteel in verzorgingshuizen ingezet  om alledaagse menselijke handelingen te verrichten. Robot Rose kan door een verzorger op afstand worden bestuurd. Rose BV en Stichting KIEN willen met de inzet van deze robot onderzoeken hoe domotica en robotica samen kunnen fungeren in o.a. verzorgingshuizen.


De service robot kan verschillende activiteiten uitvoeren die altijd te herleiden zijn tot het pakken, vervoeren en loslaten van objecten. Typische voorbeelden hiervan zijn het openen van een deur, het pakken van de krant, het aangeven van een wandelstok of het afvegen van een tafelblad. Om deze handelingen uit te kunnen voeren, geeft de verzorger vanuit een cockpit aan welk object gemanipuleerd dient te worden om de robot in actie te laten komen. Deze cockpit bestaat uit een PC met een joystick, om de robot te laten rijden en uit een Space Navigator, om de armen van de robot te besturen.Over Robot Rose 


Over Robot Rose


Robot Rose werd in twee en een half jaar (september 2009-juli 2012) ontwikkeld binnen het ‘pieken in de delta project TSR: Teleoperated- Service-Robot’. De komende jaren wil Rose BV het concept 'zorg op afstand met robots' en robot Rose verder ontwikkelen. Dit wil de organisatie bereiken aan de hand van de inzet van pilots in verschillende (thuis)zorg organisaties. KIEN ondersteunt Robot Rose bij het onderzoeken van de mogelijkheden van de combinatie domotica en robotica.