KIEN onderstreept belang trainingen voor installateurs op het gebied van ledverlichting

KIEN en de NVSS willen door middel van een Gilde structuur en helderheid aanbrengen in de markt van ledverlichting. Het Gilde beoogt een kwaliteitsverbetering op alle fronten teweeg te brengen. In het kader hiervan heeft Meutzner Licht Opleidingen een 6-tal kwaliteitstrainingen ontwikkeld voor e-installateurs.

Meutzner Licht Opleidingen, beter bekend onder de naam MLO, bestaat dit jaar 17 jaar. Op 31 januari 1998 begon MLO op verzoek van UNETO-VNI om opleidingen betreffende verlichting te realiseren. Dit om de installateurs kennis over te dragen, wat nodig is om betere marktkansen en kennis in huis te halen.


In opdracht van OFE werden in de leslokalen van UNETO-VNI aan de Bredewater 20 te Zoetermeer de eerste cursussen verlichtingskunde gerealiseerd. Twee jaar later ging de OFE over in OTIB en werden de cursussen in Zoetermeer onder auspiciën van laatstgenoemde door MLO uitgevoerd.


In 2005 besloot OTIB te stoppen met de regulaire cursussen en werd door UNETO-VNI het Cursusloket opgericht. Alle lichtcursussen werden vanaf dat moment door het Cursusloket gecoördineerd en door MLO uitgevoerd.


Meer kennis en kunde


Vanaf 2010 is MLO zelfstandig en onafhankelijk haar opleidingen, trainingen, workshops en in-company trainingen gaan uitvoeren en met succes. MLO voert alle cursussen met discrete kwaliteit en kwantiteit uit. Doelstelling is om meer kennis en kunde over te kunnen brengen richting de e-installateur. Wij willen de e-installateur helpen om zich beter te kunnen ontwikkelen. Ons einddoelstelling is dat de e-installateur meer rendement kan behalen uit de opgedane deskundigheid, daardoor als vertrouwenspersoon kan optreden en als zodanig wordt gezien binnen de verlichtingsbranche. MLO helpt de e-installateur daarbij.


De e-installateur krijgt kennis aangereikt over nieuwe technologieën, (wetenschappelijke) onderzoeken, informatie omtrent de branche en de praktische toepassing van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van led en dynamische verlichting. Stuk voor stuk ontwikkelingen die de markt bestormen.


KIEN en de NVSS


Vanuit deze gedachte willen KIEN en de NVSS door middel van een Gilde structuur en helderheid aanbrengen in de markt van ledverlichting. Het Gilde beoogt een kwaliteitsverbetering op alle fronten teweeg te brengen. De ontwikkelde trainingen sluiten geheel aan op de gedachte van KIEN en de NSVV.


De visie van MLO is om kennis en ervaring te delen en de e-installateur op een juiste positie brengen door de nieuwste ontwikkelingen om te zetten in een kwaliteitstraining.


Kwaliteitstrainingen


MLO heeft een 6-tal kwaliteitstrainingen zodat e-installateurs hun ontwikkeling in de verlichtingsbranche te allen tijden kan uitbreiden en er voor zorg kan dragen dat de kwaliteit van verlichting wordt gewaarborgd.


4-daagse training Deskundige voor verlichting van basiskennis tot lichtontwerper


1-daagse training ledverlichting.. basiskennis, lichtpresentaties en verlichtingsinstallaties


1-daagse training binnenverlichtingsnorm NEN-EN 12464-1 en 2


1-daagse training meetmethoden voor verlichting en luminatie


2-daagse training DIALux evo 4 basiskennis


1-daagse training Licht en Gezondheid voor ouderen