KIEN Innovatiemeesters, KNW en Dunea geven startschot voor oplossingen rondom grootschalige buffering van energie

Den Haag – KIEN Innovatiemeesters, het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) en Dunea organiseerden op 24 oktober 2017 een zogenoemde ‘inspiratietafel’ om de eerste stappen te zetten richting oplossingen rondom het bufferen van energie op grote schaal door gebruik te maken van water. Tijdens deze bijeenkomst kwamen de verschillende partijen bijeen die een grote rol kunnen spelen in het bufferingsvraagstuk, zoals installatiebedrijven, waterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus en de overheid (gemeenten en het Ministerie van Economische Zaken).

Slimmer omgaan met vraag en aanbod van energie
Bij de grootschalige ontwikkeling van regionale ‘smart grids’ ligt er naast de opwekking en distributie van energie ook een enorme vraag rondom de grootschalige buffering van energie. Deze vraagstukken gaan over dag/nacht, de seizoenen en het wisselende aanbod van duurzame zonne- en windenergie. Het waait immers niet altijd en ook de zon schijnt niet dag in dag uit. Wat zijn de mogelijkheden om slimmer met het energieaanbod om te gaan, zodat we de wisselende behoefte naar energie kunnen opvangen? En is het mogelijk om ook de vraag naar energie te flexibiliseren? Zijn er bijvoorbeeld apparaten die we uit kunnen zetten als het aanbod van energie laag is en pas aan kunnen zetten zodra er weer een hoger aanbod is?

Nieuwe opslagmogelijkheden voor energie
Om slimmer met het flexibele energieaanbod om te gaan, zijn tijdens deze inspiratietafel verschillende ideeën ontstaan. Zo zijn we specifiek ingegaan op de rol die waterbedrijven in het bijzonder kunnen spelen in het bufferingsvraagstuk. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om het bufferingsvraagstuk te benaderen via het variabele hoogteverschil van watervoorraden? Is het effectief om waterreservoirs aan de gevels van gebouwen te hangen? De tweede denkrichting had betrekking op ‘Blue Energy’. De potentie van deze techniek is enorm. Met deze techniek wordt energie gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie van zoet en zoutwater. Zijn er nog andere efficiënte mogelijkheden om water als energiedrager te gebruiken? Een derde denkrichting was een idee om als waterbedrijf warm drinkwater aan te leveren dat tevens als doel kan hebben om bijvoorbeeld een woning te verwarmen. Wat zijn de mogelijkheden op dit gebied en wat zijn de voor- en nadelen?

Consumenten-app voor afstemming vraag en aanbod van water en energie
Naast de mogelijkheden om slimmer met het flexibele energieaanbod om te gaan, is ook een idee ter tafel gekomen om de flexibilisering van de water- en energievraag te realiseren. Stelt u uzelf bijvoorbeeld eens voor: het is 8:00 uur ’s ochtends en u zet uw vaatwasser aan voordat u naar uw werk gaat. Voor de meesten maakt het niet uit wanneer de vaatwasser zijn werk doet, zolang de vaat maar schoon is zodra u thuiskomt van uw werk. Dit geeft het water- en energienetwerk dus de ‘ruimte’ om de vraag aan te passen aan het aanbod. Indien het water- en energieaanbod om 14:00 uur ‘s middags bijvoorbeeld hoger is dan om 8:00 uur ’s ochtends, kan de vaatwasser beter om 14:00 uur zijn werk doen.

Hoe kunnen we dit bewerkstelligen? Enkele mogelijkheden zijn het inzetten van slimme apparaten en het ontwikkelen van een app waarin vraag- en aanbod van energie, maar ook van water op elkaar worden afgestemd. Door spelenderwijs bewustwording te creëren rondom het water- en energieverbruik kunnen we efficiënter met onze watervoorraden en energie omgaan.

Een mooi startpunt voor vervolgstappen
“Tijdens deze bijeenkomst zijn er veel ideeën opgehaald die oplossingen kunnen bieden voor het bufferingsvraagstuk. Door mensen met verschillende achtergronden samen te laten brainstormen over een concreet vraagstuk, zie je dat er allerlei verschillende, uiteenlopende ideeën ontstaan. De volgende stap is het verder uitdenken en uitdiepen van de specifieke denkrichtingen in de vorm van zogenoemde ‘innovatietafels’. U kunt zich hiervoor binnenkort aanmelden via www.kieninnovatiemeesters.nl. Tevens haken we vanaf dit punt kennisinstellingen aan, zoals de Technische Universiteit Eindhoven en de Technische Universiteit Delft. De grootschalige buffering van energie is op deze universiteiten immers ook een niet te missen hot topic”, aldus Sven Asijee van KIEN Innovatiemeesters.