KIEN helpt de Rabobank bij totstandkoming afwegingskader duurzame investeringen

Een tijdje terug heeft de Rabobank aan KIEN gevraagd om een afwegingskader te formuleren voor duurzame en veilige investeringen in ledverlichtingsinstallaties. Nu wil de Rabobank het breder trekken en is KIEN gevraagd hoe de bank op een verantwoorde wijze kan investeren in het verduurzamen van de gebouwen. KIEN zou KIEN niet zijn als ze hier niet gelijk het belang van de klant zou combineren met de ontwikkeling van kansen voor de e-installateur.

Een tijdje terug heeft de Rabobank aan KIEN gevraagd om een afwegingskader te formuleren voor duurzame en veilige investeringen in ledverlichtingsinstallaties. Nu wil de Rabobank het breder trekken en is KIEN gevraagd hoe de bank op een verantwoorde wijze kan investeren in het verduurzamen van de gebouwen. KIEN zou KIEN niet zijn als ze hier niet gelijk het belang van de klant zou combineren met de ontwikkeling van kansen voor de e-installateur.


Momenteel gaat het zo: gebouwbeheerders willen dat de kantoren duurzamer zijn en die duurzaamheid ook uitstralen. Een idee is dan om bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak te zetten. Er worden drie offertes aangevraagd, er wordt gekozen voor de goedkoopste, en de installateur kan dan een offerte uitbrengen op basis van het bestek van de adviseur. Maar dan blijkt bijvoorbeeld dat het dak helemaal geen zonnepanelen aan kan. Of dat de voorgeschreven zonnepanelen van een inferieure kwaliteit zijn. Of men komt er bij de installatie achter dat iets niet kan, of anders moet. Vaak is het dan te laat om het nog even snel te veranderen, met vertraging en bijkomende meerkosten tot gevolg.


Dit moet anders kunnen. Maar hoe borg je dat de opdrachtnemer de goede dingen plaatst? De oplossing is simpel: werk samen aan een weloverwogen uitvraag en een bijpassende oplossing. Ga daartoe direct bij de start met elkaar om de tafel, zodat haken en ogen meteen besproken kunnen worden, zaken kortgesloten kunnen worden en er gelijk aan een plan gewerkt kan worden dat mogelijk is en daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Niet de prijs, maar de kennis, ervaring en dienstverlening van de installateur wordt dan bepalend. Met als grote voordeel dat de klant een oplossing krijgt die past bij zijn behoefte én zijn portemonnee.


En dat is precies wat er nu bij de Rabobank gebeurt: het gezamenlijk vaststellen van eisen en samen komen tot een afwegingskader zodat zaken op een goede manier kunnen worden aangepakt. Een eerste brainstormsessie is al achter de rug, waarbij een aantal partijen om de tafel zaten: de architect, de adviseur en de bouwkundige van de Rabobank en een installateur. KIEN zorgt er hiermee opnieuw voor dat de e-installateur eerder bij processen wordt betrokken en dat daarmee de positie van de e-installateur verbetert.