KIEN draagt LED innovaties over aan Commissie Verlichting van UNETO-VNI

Ondernemersorganisatie UNETO-VNI heeft in 2015 een Commissie Verlichting gevormd om vraagstukken op het vlak van verlichting structureel en in samenhang met andere kennisinstituten in en rond de installatiebranche aan te pakken. KIEN heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het thema Verlichting. Die activiteit wordt nu overgedragen aan UNETO-VNI.

Ondernemersorganisatie UNETO-VNI heeft in 2015 een Commissie Verlichting gevormd om vraagstukken op het vlak van verlichting structureel en in samenhang met andere kennisinstituten in en rond de installatiebranche aan te pakken. KIEN heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het thema Verlichting. Die activiteit wordt nu overgedragen aan UNETO-VNI. “Wij zijn overeengekomen dat de innovatieve acties die zijn ondernomen in het dossier LED verder worden opgepakt door UNETO-VNI”, zegt Gert Bogers, penningmeester van KIEN.


“Vanuit KIEN zijn we gedurende drie jaar met dit thema bezig geweest. KIEN heeft in deze periode gefungeerd als kraamkamer. We hebben gedurende deze periode een goede opzet gemaakt voor een erkenningsregeling en richtlijnen op papier gezet voor een opleveringsprotocol voor LED-installaties”, aldus Bogers. “Afgelopen tijd is KIEN er samen met UNETO-VNI en NSVV in geslaagd installateurs uitgebreid te informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van LED. Wat je nu ziet, en dat beschouw ik als positief, is dat de behoefte aan kwaliteit in LED groeit. Een heleboel partijen gaan nu met die wens aan de slag. Wat dat betreft is KIEN met de andere samenwerkende partijen geslaagd in zijn aanjaagfunctie. Hetgeen wij in gang hebben gezet, wordt nu verder uitgebouwd.”


Extra initiatieven worden aan innovatie gekoppeld

Volgens Terry Heemskerk, programmamanager bij UNETO-VNI, is de overdracht het resultaat van een logische wisselwerking tussen beide organisaties. “We werken samen aan het leveren van een toegevoegde waarde naar de achterban. KIEN richt zich vooral op innovatie. UNETO-VNI doet dat ook, maar gaat het thema nu breder trekken door te kijken naar de verdere uitwerking, marktbewerking en educatie op het vlak van verlichting, waar met name LED een belangrijk onderdeel is.”


Naast eerder genoemde erkenningsregeling en het opleveringsprotocol voor LED-installaties, wordt ook nagedacht over het in kaart brengen van kwaliteit van producten die door leveranciers worden aangeboden, al is UNETO-VNI daarin zeer afhankelijk van andere partijen. “Wij gaan ook kijken naar een onderwerp als elektromagnetische compatibiliteit, wat te maken heeft met straling en verstoring van de ether. Hierop wordt vanuit de Rijksoverheid steeds strenger gecontroleerd. Dat lijkt misschien onbelangrijk, maar omdat er steeds meer door de ether gaat aan datastromen, groeit het risico op verstoringen”, geeft Heemskerk aan.


Trendrapport toont toekomst LED

Heemskerk vertelt verder dat UNETO-VNI op dit moment in samenwerking met een aantal andere partijen nadenkt over een LED-trendrapport. “Daarvoor schetsen we nu de contouren. In dat rapport wordt gekeken naar wat er nog aankomt op het gebied van LED-verlichting en wat dit betekent voor de diverse bloedgroepen in de branche. UNETO-VNI heeft haar leden al vanaf de start geïnformeerd over LED. Dit onderzoek presenteert de laatste ontwikkelingen.” Deze voortgang stemt Bogers tot tevredenheid: “De eerste fasen in de ontwikkeling van LED zijn nu ook vanuit KIEN doorlopen. Het verder uitdragen van concepten en handreikingen doen naar breder betrokken partijen is bij uitstek een taak voor UNETO-VNI.”