KIEN: 2016 het jaar van de samenwerking

De installatiebranche zou gouden tijden moeten beleven, gezien de betekenis van elektrotechniek voor de huidige informatiegedreven maatschappij. Toch heeft de branche nog moeite innovatie te omarmen. Stichting KIEN spoort installateurs aan de blik naar buiten te richten en samenwerking te zoeken met partijen die zijdelings de markt aan het betreden zijn.

De installatiebranche zou gouden tijden moeten beleven, gezien de betekenis van elektrotechniek voor de huidige informatiegedreven maatschappij. Toch heeft de branche nog moeite innovatie te omarmen. Stichting KIEN spoort installateurs aan de blik naar buiten te richten en samenwerking te zoeken met partijen die zijdelings de markt aan het betreden zijn.


Stichting KIEN (Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland) is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven, instellingen, netwerkorganisaties en gebruikers die in 2011 werd opgericht om innovatie in de elektrotechniek te stimuleren. Directeur Adrie van Duijne kijkt terug op een jaar waar in de installatie en de bouw wat hem betreft nog te veel in crisistermen werd gedacht. “In elk bestek wordt nog steeds ingezet op zo goedkoop mogelijk nét voldoen aan de eisen. Er wordt bijvoorbeeld gebouwd op een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0.4, terwijl er uitstekende mogelijkheden zijn om nu al naar een ‘nul op de meter-woning’ te gaan.”


De installatiebranche laat hier kansen liggen, meent Van Duijne: “Installatiebedrijven hebben in principe een fantastische positie in deze tijd. Vrijwel alle wezenlijke innovaties en ontwikkelingen hebben een installatietechnische component. Ik voorzie voor komend jaar de ontwikkeling van een all electric huis of bedrijfspand, dat zelf energie opwekt, opslaat en distribueert (voor eigen gebruik of uitwisseling met een kleine gemeenschap). Energie opwekken, besparen en opslaan, maar bijvoorbeeld ook langer zelfstandig thuis wonen; het zijn maatschappelijke trends waar een installateur een centrale rol in kan spelen.”


De crux zit wat Van Duijne betreft in samenwerking, niet alleen binnen de branche en partijen als KIEN, die de installateurs toegang geven tot innovatie, maar ook met partijen buiten de eigen kolom: met aannemers, architecten, financiers, verzekeraars, overheid en wetenschap. “We hebben iedereen nodig om echte stappen vooruit te zetten”, meent Van Duijne. “2016 wordt volgens mij een cruciaal jaar voor de installatiebranche: kunnen we onze rol en positie bevechten en waarmaken of laten we ons aftroeven door partijen van buitenaf?” Voor KIEN ziet Van Duijne hierin een belangrijke rol. “In 2015 hebben we veel geïnvesteerd in kennis en het bij elkaar brengen van partijen die niet van nature elkaars gesprekspartner zijn. 2016 wordt het jaar waarin KIEN haar meerwaarde gaat verzilveren.”