Basisscholen zoeken een oplossing voor problemen met Wi-Fi

Op woensdag 29 november 2017 organiseerde KIEN Innovatiemeesters de themabijeenkomst Frisse scholen: data over licht. Naar aanleiding van de inspiratiebijeenkomst op 13 september hadden een 15-tal professionals uit onderwijs en techniek zich aangemeld deze volgende stap. In twee uur tijd werd nagedacht over een wat er nodig is om een pilot te starten en welke ambitie hieraan gekoppeld mag worden. Met veel enthousiasme en kennis werd in twee teams hieraan gewerkt. Conclusie: de techniek, een proeflokaal en de wil is er; nu nog een goede projectaanpak en organisatie om de juiste coalitie samen te brengen. Daarbij werd als ambitie afgegeven om binnen 1 jaar één proeflokaal in het basisonderwijs te voorzien van data over licht.

Pilot geeft bewijslast en ervaring
“Dit enthousiasme toont aan dat er draagvlak is om zo’n proeflokaal met onbeperkte bandbreedte te realiseren. Een van de deelnemende scholen heeft al gezegd; “kom maar wij doen wel mee”, aldus Hans Joosten, projectmanager Fotonica van KIEN Innovatiemeesters. Daarnaast waren er diverse installatiebedrijven die graag mee willen pionieren in deze technische ontwikkeling. Naast het basisonderwijs zijn er veel andere plekken waar data over licht oftewel Visible Light Communication (VLC) een goede oplossing voor is, denk hierbij aan kantoortuinen en openbare ruimtes. “Om uiteindelijk ook deze ruimtes te vorozien van data over licht heb je bewijslast en ervaring nodig. Met deze pilot willen we hier invulling aan geven”, zo vertelt Dick van Tulden, Frisse Scholen-kenner en mede kartrekker van dit innovatieproces. De volgende stap in dit project is het opzetten van een projectplan en het verbinden van projectpioniers.

Voordelen voor basisscholen
Ton Pouls en Ton Offergelt, beiden ICT facilitator binnen het onderwijs: “ICT is de twee na hoogste kostenpost van een school. Daarbij wordt er steeds meer gekeken naar ieder kind als persoon en wordt de lesstof hierop aangepast. Richting de toekomst betekent dit dat elk kind één device (bijvoorbeeld een Ipad of laptop) tot zijn beschikking heeft. Nu moeten deze allemaal verbonden worden via Wi-Fi. Dit gaat niet en geeft veel storing. Als we dus iets op kunnen zetten wat het onderwijs niet belemmert en kosten kan verlagen dan hebben we een hit. Daar is heel Nederland bij gebaat. Het maatschappelijke doel is enorm.”

Welke mogelijkheden bieden data over licht?
Tijdens de kick-off gaf TU/e-professor en senior director Philips Research, Jean-Paul Linnartz een presentatie over de mogelijkheden en voordelen van data over licht. Voor de realisatie van dit datanetwerk bieden twee baanbrekende technologieën mogelijkheden. De VLC (Visible Light Communication) technologie maakt gebruik van bestaande verlichtings-LED’s. De ontwikkeling daarvan is zover dat binnenkort producten beschikbaar zijn voor draadloze dataverbindingen zonder radiogolven. Omdat deze geen last hebben van onderlinge storing in het radioverkeer, leveren ze een betere ervaring dan Wi-Fi. De IRLC (Infrared Light Communication) technologie, die ontwikkeld is door de TU/e verlegt de grenzen naar datasnelheden die vele malen sneller zijn dan Wi-Fi. Beide technologieën kunnen naast elkaar geïmplementeerd worden.