‘Keuze Thuis’ woningen in Overbetuwe inspireren bij langer zelfstandig thuis wonen

Een jaar lang kunnen ouderen in Andelst op bezoek bij de ‘Keuze Thuis’ woning. In deze woning ervaren bezoekers wat er nodig en mogelijk is om langer zelfstandig thuis te wonen. De ‘Keuze Thuis’ woning is gerealiseerd op initiatief van de lokale woonstichting, zorginstellingen en de gemeente. Stichting KIEN begeleidde en adviseerde de initiatiefgroep en heeft geholpen andere stakeholders bij het project te betrekken. “Bovendien”, zegt Marc Jansen van Woonstichting Valburg, “heeft KIEN ons geleerd om te starten vanuit de vraagzijde.”

‘De traditionele kolom kantelen en starten bij de vraagzijde’


Een jaar lang kunnen ouderen in Andelst op bezoek bij de ‘Keuze Thuis’ woning. In deze woning ervaren bezoekers wat er nodig en mogelijk is om langer zelfstandig thuis te wonen. De ‘Keuze Thuis’ woning is gerealiseerd op initiatief van de lokale woonstichting, zorginstellingen en de gemeente. Stichting KIEN begeleidde en adviseerde de initiatiefgroep en heeft geholpen andere stakeholders bij het project te betrekken. “Bovendien”, zegt Marc Jansen van Woonstichting Valburg, “heeft KIEN ons geleerd om te starten vanuit de vraagzijde.”


De ‘Keuze Thuis’ woning aan de Julianastraat 17 in Andelst (gemeente Overbetuwe) is vanaf 22 juni geopend. De woning levert ouderen en andere geïnteresseerden inspiratie om hun eigen woning levensloopbestendig te maken. Bezoekers kunnen de oplossingen uitproberen die de woning veiliger, comfortabeler en toegankelijker maken en ze krijgen adviezen en ideeën om het zelf goed te regelen. Op donderdag 18 juni, net voor de officiële opening, is het symposium ‘Langer thuis wonen kan’ bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) Krachtige Kernen in Nijmegen gehouden. Daar werd, onder meer aan de hand van het project in de gemeente Overbetuwe, dieper ingegaan op de mogelijkheden van langer zelfstandig thuis wonen en de wensen en behoefte van bewoners.


80 procent wil zelfstandig thuis blijven


De gemeente Overbetuwe heeft nu en in de toekomst te maken met vergrijzing van de bevolking. Uit onderzoek blijkt dat ruim 80 procent van de mensen van 60 jaar en ouder graag zelfstandig thuis blijven wonen. Een initiatiefgroep van onder meer zorginstellingen Stichting Samen Zorgen en de Driestroom, de gemeente Overbetuwe en Woonstichting Valburg besloot vorig jaar dan ook te onderzoeken hoe dat in de eigen gemeente vorm zou kunnen krijgen.


‘Niet achter je bureau de oplossingen verzinnen’


Astrid Berns, beleidsmedewerker bij de gemeente Overbetuwe: “Langer zelfstandig thuis wonen is een belangrijk thema. Als gemeente kunnen wij wel achter ons bureau oplossingen daarvoor verzinnen, maar het is veel belangrijker om partijen bij elkaar te brengen en het samen te realiseren. De ‘Keuze Thuis’ woning is het resultaat van een waardevol en intensief samenwerkingstraject. Stichting KIEN heeft in het traject een belangrijke bijdrage geleverd. KIEN heeft onder meer de werkconferentie op 15 oktober in de 'Keuze Thuis' woning georganiseerd en heeft ons meegenomen naar de modelwoningen van het OTIB in Woerden. KIEN heeft ons op een heel professionele en kordate manier begeleid en geadviseerd en ons vooral leren focussen op de behoefte van bewoners.” Dit samenwerkingsproject wordt verder ondersteund door het landelijke Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen, de provincie Gelderland en Platform31.


‘Heel enthousiast over traject en resultaat’


Tijdens de werkconferentie in oktober vorig jaar is met de projectgroep en betrokkenen in kaart gebracht wat de behoeften zouden zijn van drie personages en tegen welke problemen die zouden aanlopen in een traditionele woning. De uitkomst daarvan is met hulp van KIEN en de HAN vertaald naar een programma van eisen, dat de basis werd voor de ‘Keuze Thuis’ woning. Projectleider Marc Jansen, directeur van Woonstichting Valburg, is heel enthousiast over het traject en het resultaat. “We willen voor dit project partijen samenbrengen, bewoners bewust maken van het thema en zicht krijgen op de vragen van bewoners. Dat is allemaal gelukt. We hebben graag gebruik gemaakt van de expertise en begeleiding van KIEN. Voor ons is het belangrijk om de traditionele manier van bouwen en ontwikkelen om te keren en niet de bouw of de financiering, maar juist de behoeftekant en vraagzijde als uitgangspunt te nemen.”


Lokale installateurs nauw betrokken


Bij het project zijn ook de lokale installateurs aangehaakt. Installatiebedrijf Hans Hoogveld uit het nabijgelegen Gendt heeft, in samenwerking met Aannemingsbedrijf Jansen & Van Ralen, de basisinfrastructuur – dataleidingen, elektraverbindingen – en elektrotechnische installaties geleverd en gerealiseerd. Directeur Hans Hoogveld: “We zijn al in een vroeg stadium bij het project betrokken en hebben meegedacht over de inrichting en voorzieningen en onze expertise ingebracht. Het is een mooi project. We hebben goede contacten met de woonstichting. Als er projecten zijn op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen, dan zijn de ervaringen en kennis uit dit project heel waardevol.”


Voor gemeenten die zelf aan de slag willen


De ‘Keuze Thuis’ woning in Andelst staat een jaar lang open voor bezoekers en is vooral bedoeld om bewoners te laten nadenken en hen te inspireren over langer zelfstandig thuis wonen. Wat zijn de voordelen, de kosten, hoe kan ik al in een vroeg stadium maatregelen nemen (bijvoorbeeld al bij een eerdere verbouwing)? Voor zorginstellingen, gemeente en woningstichting levert het project waardevolle informatie op over de wensen van bewoners en over mogelijke aanpassingen. KIEN heeft zijn expertise en tijd graag ingezet bij dit voorbeeldproject, dat weer waardevolle informatie oplevert voor gemeenten die zelf op een heel concrete manier met langer zelfstandig thuis wonen aan de slag willen. Ook bedrijven en organisaties kunnen de woning bezoeken. Vraag uw bezoek aan via www.keuzethuis.nl, info@keuzethuis.nl of 06-49385781.