Kennisdeling binnen KIEN

Wendy van Kersbergen heeft zich de afgelopen weken ingezet als stagiaire bij Stichting KIEN. Zij wordt opgeleid tot toegepast gerontoloog en houdt zich tijdens haar studie bezig met alle facetten van het ouder worden.

Wendy van Kersbergen heeft zich de afgelopen weken ingezet als stagiaire bij Stichting KIEN. Zij wordt opgeleid tot toegepast gerontoloog en houdt zich tijdens haar studie bezig met alle facetten van het ouder worden. Van Kersbergen deed voor KIEN onderzoek naar de benodigde ondersteuning voor e-installateurs bij het inspelen op de wensen en behoeften van zelfstandig thuis wonende ouderen.


‘Ik heb voor een stage bij KIEN gekozen omdat er vaak besluiten voor, in plaats van door of met, ouderen worden gemaakt over hun wensen en behoeften. Dit terwijl het belangrijk is om ieders belang te achterhalen. Daarvoor is informatie nodig van diverse partijen. KIEN brengt deze partijen bijeen', aldus Kersbergen. 


Uit het onderzoek van Van Kersbergen komt o.a. naar voren dat een integrale samenwerking van groot belang is. Deze samenwerking dient daarbij breed getrokken te worden. Dit komt neer op een samenwerking tussen partijen uit de bouwkolom, partijen die dichtbij ouderen staan (zoals;  familie, buurtzorg en mantelzorg) en partijen die deze ouderen maatschappelijke ondersteuning bieden (zoals; welzijnsorganisaties, gemeenten (Wmo), thuiszorg en woonconsulenten).


KIEN wil Van Kersbergen bedanken voor haar inzet en enthousiasme en voor de nieuwe inzichten die zij middels haar onderzoek naar voren heeft gebracht.