Kennis energieprojecten gebundeld

Agentschap NL heeft kennis uit projecten op het gebied van energie-innovatie in Nederland gebundeld in de digitale Energie-Innovatiecatalogus. Zo’n zevenhonderd samenvattingen van demonstraties en onderzoeksprojecten uit de beleidsprogramma’s Energie Onderzoek Subsidie (EOS) en Innovatieagenda Energie (IAE) zijn in de catalogus opgenomen.


Agentschap NL heeft kennis uit projecten op het gebied van energie-innovatie in Nederland gebundeld in de digitale Energie-Innovatiecatalogus. Zo’n zevenhonderd samenvattingen van demonstraties en onderzoeksprojecten uit de beleidsprogramma’s Energie Onderzoek Subsidie (EOS) en Innovatieagenda Energie (IAE) zijn in de catalogus opgenomen.De eindrapporten van de ruim driehonderd afgeronde projecten zijn ook in de catalogus te vinden. Van enkele projecten die al een paar jaar geleden zijn afgerond, is een update opgenomen. Verder zijn binnenkort ook de projecten die onder het topsectorenbeleid zijn gestart in de catalogus te raadplegen.


Het energiegebruik in Nederland moet in 2020 voor minimaal zestien procent bestaan uit hernieuwbare bronnen. ‘We willen met de kennis uit al deze projecten een sneeuwbaleffect bereiken’, zegt Hugo Brouwer, manager Energie-innovatie bij het ministerie van Economische Zaken. ‘Als een onderzoek succesvol is gebleken, liggen er mooie kansen voor verder onderzoek en toepassing. Maar we kunnen ook leren van onderzoeken die mislukt zijn. Een onderzoek is namelijk nooit opgezet om te mislukken, dus het is altijd goed om te weten waar iets is misgegaan, zodat we er lering uit kunnen trekken voor toekomstige projecten.’


Meer informatie: www.agentschapnl.nl/energie-innovatie.