Juiste verlichting heeft positief effect op kwaliteit van leven van ouderen

Tijdens het symposium ‘Dynamische (led) Verlichting’ in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein, zijn de onderzoeksresultaten van het

Stichting KIEN, Uneto-VNI en NSVV presenteren onderzoek met aanbevelingen voor de lichtadviseur en e-installateur t.b.v. verbetering levenskwaliteit van ouderen.


Tijdens het symposium ‘Dynamische (led) Verlichting’ op 26 september in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein, zijn de onderzoeksresultaten van het onderzoek ‘Goed Licht voor Ouderen’ gepresenteerd. Het onderzoek geeft inzicht in de werking van de juiste verlichting in woonzorginstellingen. De werking is niet altijd optimaal. Omdat licht een positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven van ouderen, is het van belang goed te weten of het systeem goed werkt of niet. Adrie van Duijne, directeur van Stichting KIEN heeft de onderzoeksresultaten als eerst overhandigd gekregen. Stichting KIEN, Vakgroep VEI van Uneto-VNI en de NSVV werken sinds 2012 samen aan een permanente uitbreiding van kennis aan de installateur over licht en (led)verlichting.


Stip op de horizon

De installatiebranche, de lichtsector en de lichtarchitecten zetten gezamenlijk een stip op de horizon. KIEN spreekt hier van een innovatiereis: een langdurig samenwerkingsverband waarbinnen aan een optimalisatie van de werking van (led)verlichting wordt gewerkt. Gedurende deze reis wordt het werkveld continu in de gaten gehouden. Regelmatig wordt onderzoek uitgevoerd om de kennis uit te breiden maar ook om te kijken hoe geïmplementeerde systemen werken.


De TU Eindhoven voerde in opdracht van Stichting KIEN een onderzoek uit naar de werkbaarheid van de verlichting in woonzorginstellingen. Dit naar aanleiding van signalen dat de verlichting wel geïnstalleerd was, maar niet (goed) werkte. Deze signalen bleken gegrond. Vandaag blijkt uit het rapport waardoor dit komt en hoe het opgelost kan worden.


De invloed van licht

De resultaten zijn waardevol. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de juiste verlichting in de ouderenhuisvesting een positief effect heeft op de kwaliteit van het leven van ouderen. Het gebruik van juiste verlichting heft voor een groot gedeelte de visuele beperkingen op waar wij allemaal bij het ouder worden mee te maken krijgen. Daarnaast heeft de zogenaamde dynamische verlichting een gunstig effect op de biologische klok van – met name- dementerende personen.


Kennis + delen

Kennis hebben is belangrijk. Het delen van deze kennis ook. KIEN brengt de kennis naar daar waar het nodig is. Een voorbeeld hiervan is een brief die KIEN onlangs aan minister Edith Schippers gestuurd heeft. In deze persoonlijke brief roept KIEN de minister op om KIEN als gesprekspartner op te nemen in de discussie rondom het Deltaplan Dementie. De nadruk ligt hierbij op de invloed van (ver)licht(ing) op dementerende personen. De juiste verlichting biedt niet alleen een dementerende persoon verlichting, maar verminderd ook de druk op de mantelzorgers. Tevens kunnen ouderen, wanneer hun woning wordt aangepast met de juiste verlichting, langer zelfstandig thuis wonen. Beide ontwikkelingen hebben een grote invloed op de (stijgende) kosten van zorg voor (dementerende) ouderen in de Nederlandse samenleving.


Een ander voorbeeld is het bedrijfsbezoek aan ETAP dat Stichting KIEN op 23 september jongstleden heeft georganiseerd. Samen met een groot aantal e-installateurs werd kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld. Dit alles met als doel: het bereiken van het eindstation van de innovatiereis en ondertussen zoveel mogelijk leren.


Bekijk voor meer informatie en of inspiratie hieronder de verschillende presentaties:Voor meer informatie en het opvragen van het digitale onderzoeksrapport

Meutzner Licht Design, Jan Meutzner, e-mail: info@meutznerlichtdesign.nl.