Inventarisatie papers PowerTech conferentie

Van 29 juni tot en met 2 juli 2015 vond de IEEE PowerTech conferentie plaats in Eindhoven. Stichting KIEN heeft opdracht gegeven aan medewerkers van SURE Innovation om de papers van die conferentie te bestuderen om er zo achter te komen welke papers interessant zijn voor de installatiebranche. Hier vindt u korte samenvattingen van de papers die hier uitgekomen zijn.

Van 29 juni tot en met 2 juli 2015 vond de IEEE PowerTech conferentie plaats in Eindhoven. Stichting KIEN heeft opdracht gegeven aan medewerkers van SURE Innovation om de papers van die conferentie te bestuderen om er zo achter te komen welke papers interessant zijn voor de installatiebranche. Hieronder vindt u korte samenvattingen van de papers die hier uitgekomen zijn. 


Control of a Battery Energy Storage System connected to a Low Voltage Grid (460692)

Hierin wordt een toepassing besproken van een batterij voor opslag van elektrische energie in een micro-grid. De batterij is buiten het woonhuis geplaatst. Gekeken is naar methodes om vraag en aanbod te sturen en te monitoren.


A Low Cost Open Source-based IEC 61850/61499 Automation Platform for Distributed Energy Resources (462628)

De paper gaat over hardware om het energieverbruik te sturen op woningniveau. Dergelijke technologieën zullen zich steeds meer ontwikkelen. Het artikel beschrijft ook welke uitdagingen er zijn op het gebied van normering.


Multiterminal electrical charging station for LV networks (462413)

Hier wordt een ontwerp besproken van een nieuw oplaadstation voor elektrisch vervoer voor laagspanningsnetwerken.


PV architectures for DC Microgrids using Buck or Boost Exclusive Microconverters (464388)

In deze paper komen mogelijke ontwerpen voor de integratie van PV-panelen in DC micro-grids aan bod. Hierbij wordt gebruik gemaakt van microconverter strings. Het is een eenvoudig en praktisch ontwerp.


Evaluating cooling zonal set point temperature operation strategies for peak load reduction potential: case based analysis of an office building (462954)

Het systeem dat in deze paper besproken wordt zorgt voor koeling van bepaalde zones van een gebouw om zo het comfort van de werknemers te verhogen.


Open Source Hardware and Software to Support Energy Efficiency and Demand Response in LV Installations (476085)

Hier wordt een oplossing gepresenteerd in hardware en software om de elektrische installatie van gebouwen te monitoren. Alles is open source en goedkoop.


 


Indien u geïnteresseerd bent in de volledige papers kunt u contact opnemen met ons via info@stichtingkien.nl.