Internationale studenten VU onderzoeken innovatiereizen Stichting KIEN

Internationale studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) gaan de komende drie maanden de innovatiereizen van

Internationale studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) gaan de komende drie maanden de innovatiereizen van Stichting KIEN onderzoeken. Deze studenten, van Zuid-Afrikaanse afkomst, nemen het verloop en het communicatieproces van deze reizen onder de loep. Er staan drie thema’s centraal: Langer Zelfstandig Thuis Wonen, 0-energie omgeving en Valorisatie.


De studenten gaan in de praktijk bekijken waarom sommige innovatiereizen wel en andere niet zo snel van de grond komen. Daarnaast zullen ze aanbevelingen doen op het gebied van communicatie, met het oog op het creëren van meer draagvlak.


Over de innovatiereizen


In de formule van de Innovatiereis functioneert KIEN als katalysator die kennis, ervaring en onderzoek zodanig combineert dat innovaties daadwerkelijk tot stand komen. Dat gebeurt met de volgende uitgangspunten:


  • Bottom-up ontwikkelen. Lokale initiatieven, ondernemers en instellingen nemen het voortouw. Sluit daar op aan.
  • Actieve regie. KIEN stimuleert innovatieprocessen en schakelt per fase de juiste partijen in.
  • Toekomstgericht. Niet alleen korte termijn successen, maar vooral duurzame oplossingen die toekomstbestendig zijn.
  • Regionale organisatie. Projecten zijn lokaal georiënteerd met betrokkenheid van gemeente, provincie, lokale ondernemers, zorginstellingen, wooncorporaties en bewonersverenigingen.
  • Onconventionele samenwerking. Een innovatiereis stimuleert samenwerking tussen kennisinstellingen, maatschappelijke initiatieven, publieke gezagsdragers en marktpartijen in de bouw- en installatiesector.
  • Kennisdeling. De ervaring en kennis die wordt opgedaan tijdens de innovatiereizen, wordt beschikbaar gesteld aan alle partijen die een dergelijke initiatief ook in hun regio willen opstarten.