Inspirerende brainstorm over autarkisch wonen

Vrijdag 30 september vond de eerste brainstormsessie over Autarkisch wonen plaats op de TU/e. Stichting Kien en Sure Innovation brachten in het kader van de Vragenbank TU/e-studenten en installatieprofessionals samen. Doel: een goede brainstorm over hoe autarkisch wonen er op korte termijn technisch gezien uit kan zien. Het oude denken ontmoette het nieuwe hightech denken. Boeiend!

Zes high potentials van de TU/e met achtergronden in energy technology, sustainable energy technology, electrical engineering informeerden de aanwezigen over de nieuwste ontwikkelingen rondom de opslag van energie. Gezamenlijk met de aanwezige directeuren van installatiebedrijven en consultants van Stichting KIEN en Sure Innovation ontstond er een interessante discussie over welke technieken het beste toe te passen zijn in woonhuizen in de nabije toekomst. Conclusie: de installatiebranche heeft jarenlange ervaring en ongelofelijk veel kennis, maar denkt nog op de traditionele wijze. De highpotentials missen die jarenlange kennis en ervaring maar zijn uitermate goed op de hoogte van de nieuwste technieken. Vraag: hoe brengen we oud en nieuw samen in een succesvolle pilot? Vervolgstap: het organiseren van de pilot autarkisch wonen. Wij houden u op de hoogte!


De brainstormsessie werd georganiseerd in het kader van het project Kennisvragenbank.