Inspiratiedocument Langer Zelfstandig Thuis Wonen

Door het wegvallen van zorgvoorzieningen ontstaat er een noodzaak dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen, ook als er in toenemende mate sprake is van een zorgvraag. Aanpassingen aan woningen, goede voorzieningen in en om de woning en techniek in woningen dragen er toe bij dat mensen langer veilig en comfortabel in hun woning kunnen blijven wonen. Lokale installatiebedrijven kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Door het wegvallen van zorgvoorzieningen ontstaat er een noodzaak dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen, ook als er in toenemende mate sprake is van een zorgvraag. Aanpassingen aan woningen, goede voorzieningen in en om de woning en techniek in woningen dragen er toe bij dat mensen langer veilig en comfortabel in hun woning kunnen blijven wonen. Lokale installatiebedrijven kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Stichting KIEN wil langer zelfstandig wonen mogelijk maken door een constructieve brug te slaan tussen overheden, zorginstellingen, woningcorporaties, bewoners, fabrikanten en (lokale) installatiebedrijven. Lees er meer over in het Inspiratiedocument Langer Zelfstandig Thuis Wonen.