Innovatiereis “Langer Zelfstandig Thuis Wonen” gestart in Gelderland

De bevolking vergrijst waardoor de zorgvraag toeneemt. Tegelijkertijd dreigt er een tekort aan zorgpersoneel. Als ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, vermindert dat de zorgvraag. En neemt hun kwaliteit van leven toe. Innovatieve (elektro)technische oplossingen maken dat mede mogelijk. Daarom is Stichting KIEN begonnen aan de Innovatiereis ‘Langer Zelfstandig Thuis Wonen’, met als startpunt Geldermalsen. En de eindbestemming? Dat is een blauwdruk voor heel Nederland.


De bevolking vergrijst waardoor de zorgvraag toeneemt. Tegelijkertijd dreigt er een tekort aan zorgpersoneel. Als ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, vermindert dat de zorgvraag. En neemt hun kwaliteit van leven toe. Innovatieve (elektro)technische oplossingen maken dat mede mogelijk. Daarom is Stichting KIEN begonnen aan de Innovatiereis  ‘Langer Zelfstandig Thuis Wonen’, met als startpunt Geldermalsen. En de eindbestemming? Dat is een blauwdruk voor heel Nederland.Meer 85-plussers zelfstandig thuis

“Samen met de gemeente Geldermalsen is de stip op de horizon gezet,” vertelt Wanda Kruijt, themacoördinator ‘zorg, comfort & veiligheid in de bestaande woning’.  Het doel is dat in 2020 in Geldermalsen meer  mensen van 85+ zelfstandig thuis wonen dan het landelijk gemiddelde. “En dat zij in de loop der tijd zoveel mogelijk zelf geïnvesteerd hebben in de benodigde woningaanpassingen.”


Multidisciplinaire samenwerking

Domotica, zorg op afstand, alarmering zijn voor de hand liggende oplossingen om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken. Maar vergeet ook niet het aangepaste sanitair, gelijkvloers wonen… letterlijk en figuurlijk moeten de drempels voor ouderen worden weggenomen.  


“Dat vraagt om een multidisciplinaire aanpak”, vervolgt Wanda. “In goede samenwerking tussen bouwkundig adviseurs, aannemers, w-installateurs, zorgverleners… noem maar op, en natuurlijk de e-installateurs.  Daarom zijn we in Geldermalsen gestart met een bijeenkomst voor alle betrokken disciplines.”


Totaalaanbod

“Deze ondernemers brengen gezamenlijk een totaalaanbod voor langer zelfstandig thuis wonen.  Met Stichting KIEN begeleiden we dat, te beginnen met een cursus ‘integraal samenwerken’ die we de ondernemers geven in samenwerking met OTIB.”


Bewoners betrekken

“11 Juni a.s. houden we een bewonersbijeenkomst,” zegt Wanda. “En wel in buurdorp Deil, gemeente Geldermalsen, in samenwerking met  het Ouderenontmoetingspunt.  Doel is om de bewoners te informeren over het totaalaanbod voor langer zelfstandig thuis wonen. En om de resultaten bekend te maken van het onderzoek dat studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) voor ons doen. Zij achterhalen wat er allemaal nodig is om in 2020 inderdaad meer mensen zelfstandig thuis te kunnen laten wonen dan het landelijk gemiddelde.”


In een volgend artikel leest u meer over de resultaten van dit onderzoek en de vorderingen met het project.


Meer weten?

Wilt u meer weten over de Innovatiereis ‘Langer Zelfstandig Thuis Wonen’, het totaalaanbod hiervoor of hoe u zo’n project kunt aanpakken in uw gemeente? Neem contact met ons op. Onderdelen van de blauwdruk zijn al gereed en direct toepasbaar.