InnoProfs neemt Innovatiereizen van KIEN over

Stichting KIEN heeft de uitvoering van innovatiereizen overgedragen aan InnoProfs. KIEN heeft de afgelopen vijf jaar met succes geïnvesteerd in Innovatiereizen om burgers, bedrijfsleven en gemeenten bijeen te brengen binnen de thema’s langer zelfstandig thuis wonen (LZTW) en 0-energie, maar inmiddels is de tijd rijp om het stokje aan een volgende partij over te dragen, vertelt KIEN-directeur Adrie van Duijne. “InnoProfs heeft vanaf de beginfase binnen de innovatiereizen met ons samengewerkt. Zij kennen het klappen van de zweep. Vandaar dat het KIEN-bestuur het volste vertrouwen in een succesvolle voortzetting uitspreekt.”

Stichting KIEN heeft de uitvoering van innovatiereizen overgedragen aan InnoProfs. KIEN heeft de afgelopen vijf jaar met succes geïnvesteerd in Innovatiereizen om burgers, bedrijfsleven en gemeenten bijeen te brengen binnen de thema’s langer zelfstandig thuis wonen (LZTW) en 0-energie, maar inmiddels is de tijd rijp om het stokje aan een volgende partij over te dragen, vertelt KIEN-directeur Adrie van Duijne. “InnoProfs heeft vanaf de beginfase binnen de innovatiereizen met ons samengewerkt. Zij kennen het klappen van de zweep. Vandaar dat het KIEN-bestuur het volste vertrouwen in een succesvolle voortzetting uitspreekt.”


InnoProfs bestaat uit verschillende consultants die weten hoe de hazen lopen bij voor de Innovatiereizen relevante thema’s. Daarnaast is de kennis die de afgelopen jaren is opgedaan tijdens de Innovatiereizen vastgelegd in een handboek. Een van de eerste projecten waar InnoProfs zelfstandig aan de slag zal gaan, is het project Hart van Brabant, dat zich erop richt om ‘nul-op-de-meter’ woningen in Tilburg en omgeving te realiseren. Dit project is mede door KIEN samen met KennisPartnerCoalitie (KPC) Energiesprong gestart. Het is nu de taak van InnoProfs om dit verder op te pakken en in de bijna vierhonderd overige Nederlandse gemeenten hetzelfde te doen, met als einddoel 100.000 ‘nul-op-de-meter’ woningen. “InnoProfs vervult hierin de rol van uitvoerende organisatie die regionale betrokkenen bij elkaar brengt en samenwerkingsverbanden smeedt.”


Succesvolle Innovatiereizen

Voorbeelden van eerdere succesvolle Innovatiereizen zijn onder meer Geldermalsen, Waalwijk en Bronkhorst. In dit laatste, monumentale, stadje werd in 2011 in opdracht van KIEN onderzoek gedaan om woningen energieneutraal te maken. Daarop bundelden gemeente, inwoners en bedrijfsleven hun krachten en richtten zij in februari 2015 de Energiecoöperatie Bronkhorst en Omgeving EnergieNeutraal (BOEN) op om energie lokaal te besparen en op te wekken, met hierin een belangrijke rol voor installateurs. “Daarmee stopte ook de betrokkenheid van KIEN, maar hebben we bewezen dat dit soort reizen werken en succesvol zijn”, aldus Van Duijne.


In het voorjaar van 2015 werd met de KPC Energiesprong een landelijk initiatief gestart om projectkennis en ervaringen met ‘nul-op-de-meter’ in woningen te delen. Naast Stichting KIEN sloten ook DIO, SBRCURnet, BOB en Saxion zich hierbij aan. Deze maatschappelijk breed gedragen coalitie waarborgt het doel van zoveel mogelijk nul-op-de-meter woningen en gebouwen.


KIEN als aanjager

Nu InnoProfs op een vergelijkbare manier de innovatiereizen overneemt, kan KIEN zich als aanjager weer richten op andere ideeën en vloeit eerder opgedane kennis niet weg. “KIEN heeft een aanjaagfunctie om een idee in beweging te krijgen en over de thema’s LZTW en 0-energie hebben we gezegd dat we daar met de Stichting een substantiële bijdrage aan wilden leveren. Dat is gelukt. Nu de beweging op gang is gekomen, wordt de kennis overgedragen naar een volgende organisatie. Ook deze estafettehandeling is een voorbeeld van een logische transitie naar een nieuwe economische realiteit”, besluit Van Duijne.