Industrieel erfgoed wordt mijlpaal duurzaamheid

Een vervallen fabrieksterrein in Apeldoorn wordt het toonbeeld van duurzaamheid. Stichting EnergieFabriek Apeldoorn wil het terrein waar tot 2011 de Zwitsal-fabriek gevestigd was, ontwikkelen tot een nieuw woonwerkcentrum dat volstrekt energieneutraal is.

EnergieFabriek Apeldoorn


Een vervallen fabrieksterrein in Apeldoorn wordt het toonbeeld van duurzaamheid. Stichting EnergieFabriek Apeldoorn wil het terrein waar tot 2011 de Zwitsal-fabriek gevestigd was, ontwikkelen tot een nieuw woonwerkcentrum dat volstrekt energieneutraal is. De stichting is een burgerinitiatief dat in samenwerking met de gemeente, medeburgers, ondernemers, wetenschap en onderwijs het bijna verlaten fabrieksterrein nieuw leven gaat inblazen. Stichting KIEN is nauw betrokken bij de realisatie van deze 0-energieomgeving en helpt de verbinding leggen tussen idee en uitvoering.


Het -project is een duidelijk voorbeeld van een bottom-up initiatief. De gemeente wilde het terrein herontwikkelen en verduurzamen, maar had nog geen concrete ideeën. Een groep burgers pakte de handschoen op en kwam met de EnergieFabriek: een terrein waar innovatie en duurzaamheid leidraad zijn voor woon- en werkinitiatieven. Een van de doelstellingen van de EnergieFabriek is het collectief opwekken van zonne-energie voor eigen gebruik. Inmiddels heeft student Vincent Bosman in opdracht van de EnergieFabriek en Hollander Techniek onderzoek gedaan naar een mogelijke realisatie van de zonne-energiecentrale.


Op meerdere fronten actief


Jacob Brobbel, manager business development bij Hollander Techniek, is een van de initiatiefnemers van de EnergieFabriek Apeldoorn. “In het proces om het voormalige Zwitsal-terrein te verduurzamen, is het belangrijk om op meerdere fronten deze ontwikkeling te stimuleren en te faciliteren. Enerzijds moeten er gebruikers van het terrein komen die onze visie delen en een bijdrage aan de realisatie leveren. Anderzijds moeten we wel concreet met oplossingen aan de slag. Aan de gebruikerskant zetten we in op samenwerking van overheid, onderwijs, bedrijfsleven en burgers. Om die samenwerking een platform en een gezicht te geven is in het najaar van 2014 de Stichting EnergieFabriek Apeldoorn opgericht. De deelnemers hebben ook belangrijke input geleverd aan het onderzoek naar een eigen energiecentrale, een van de concrete oplossingen om een 0-energieomgeving te realiseren.”


Stichting KIEN is partner


Stichting KIEN is een van de partners in dit initiatief. KIEN heeft al veel ervaring opgedaan bij het ontwikkelen van energieneutraliteit: in het voortraject van ideeënvorming tot en met de concrete uitvoering van energiebesparende maatregelen door installateurs. Bij de EnergieFabriek zijn inmiddels de eerste belangrijke stappen gezet om alle hoofdrolspelers bij de plannen te betrekken. Het onderzoek naar de mogelijkheid van een eigen energiecentrale, onder meer door de daken op het terrein te voorzien van zonnepanelen, heeft de realisatie alweer een stap dichterbij gebracht. Meer informatie over EnergieFabriek Apeldoorn en het Zwitsal-terrein vindt u op www.zwitsalapeldoorn.nl.


De geschiedenis van Zwitsal


De Apeldoornse apotheker en ondernemer Cor Jansen startte in 1920 met een kleine farmaceutische fabriek waar hij (onder meer) Zwitserse zalf produceerde. Hij noemt de zalf Zwitsal en dat merk groeit in de 20ste eeuw uit tot Nederlands grootste en bekendste babymerk. De nieuwe fabriek die kort na de Tweede Wereldoorlog aan de Vlijtseweg in Apeldoorn wordt gebouwd, is een ontwerp van de beroemde Apeldoornse architect Christiaan ten Tuynte. Zwitsal is een industrieel succesverhaal van eigen bodem. In 2011 sluit de Apeldoornse fabriek aan de Vlijtseweg. Het zogeheten Zwitsal-terrein is nu de plek waar een nieuw Nederlands succesverhaal vorm krijgt. De EnergieFabriek Apeldoorn moet door de samenwerking tussen gemeente, burgers, ondernemers, overheid en wetenschap een icoon van (sociale) innovatie en duurzaamheid worden.