Hulp nodig? Doe een beroep op de Vragenbank!

Iedereen die zo nu en dan mobiele apps gebruikt, kent het moment dat je met een nieuwe behoefte geconfronteerd wordt, op zoek gaat in de appstore en warempel: die app bestaat! Of misschien ook niet en dat kan juist aanleiding vormen om, mits je een beetje handig bent, alleen of met hulp van anderen de app te gaan ontwikkelen. Op deze manier zijn er afgelopen jaren talloze apps gebouwd die het leven op verschillende fronten een klein beetje makkelijker hebben gemaakt.

Iedereen die zo nu en dan mobiele apps gebruikt, kent het moment dat je met een nieuwe behoefte geconfronteerd wordt, op zoek gaat in de appstore en warempel: die app bestaat! Of misschien ook niet en dat kan juist aanleiding vormen om, mits je een beetje handig bent, alleen of met hulp van anderen de app te gaan ontwikkelen. Op deze manier zijn er afgelopen jaren talloze apps gebouwd die het leven op verschillende fronten een klein beetje makkelijker hebben gemaakt.


KIEN heeft geen appstore voor installateurs, maar heeft wel een initiatief mogelijk gemaakt dat volgens een vergelijkbaar principe werkt. En dat maakt dat u niet zelf opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. De Vragenbank is een samenwerking tussen KIEN en TU/e SURE Innovation,  waarbij in de afgelopen anderhalf jaar al vele tientallen vragen van installatiebedrijven tegen een lage kostprijs uitgezocht en behandeld zijn. SURE Innovation koppelt excellente masterstudenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aan het bedrijfsleven, om zo tijdens de opleiding al waardevolle werkervaring op te doen. Onder begeleiding van staf en wetenschappelijk personeel, gaan zij voor installateurs met uiteenlopende kwesties aan de slag.


Soms is een vraag voor de Vragenbank snel te beantwoorden en kunnen we à la minute een oplossing aanreiken, omdat andere ondernemers eerder met hetzelfde probleem kampten. Soms is de vraag bekend, maar bestaat er (vooralsnog) geen oplossing, vanwege bijvoorbeeld technische beperkingen of wetgeving. En natuurlijk is het ook mogelijk dat (vaak na enig uitzoekwerk) blijkt dat er wel een oplossing kan komen, maar dat deze nog ontwikkeld dient te worden. In het laatste geval kan de ondernemer daar zelf mee aan de slag, maar kunnen KIEN en SURE Innovation ook in het traject helpen. Bekijk hier een filmpje over de Vragenbank. 


De scope van de vragen die binnenkomen is zeer divers. Zo werden we eerder bevraagd over het voorkomen van koperdiefstal in installaties, het bevorderen van luchtcirculatie in ruimtes en hebben we tips verstrekt om beter te isoleren en meer te recyclen. Onze adviezen worden als heel praktisch, direct toepasbaar en als een ideale uitkomst ervaren door ondernemers die zelf niet over de middelen beschikken om uiteenlopende vraagstukken uit te zoeken. Op verschillende gebieden is het interessant om nu ideeën verder te ontwikkelen, zeker omdat de economie weer aantrekt en er voor de installatiebranche vele mogelijkheden liggen om met innovaties extra omzet te genereren.


Een voorbeeld van een eerdere succesvolle innovatie die dankzij de Vragenbank tot stand is gekomen, is de Lunaluxx lamp met zwevend licht – pas als je deze lamp daadwerkelijk van dichtbij ziet, aanschouw je het vernuft dat voor deze zeer bijzondere armatuur benodigd is geweest. Na het nodige uitzoek- en ontwerpwerk werd de productie van Lunaluxx via een Kickstarter-project gefinancierd. Ook werden via de Vragenbank geluidsschermen bedacht die energie op kunnen wekken.


Om nog even terug te grijpen naar de eerder genoemde appstore: waar je met een tablet of smartphone gebonden bent aan de technische mogelijkheden van het apparaat, gaan wij nog een stap verder in de mogelijke toepassingen en ons is niets te vergezocht. Vragen staat immers altijd vrij. We zijn zeer benieuwd naar de ideeën die u nog eens onderzocht zou willen hebben en ontmoeten u graag op 9 juni in Utrecht.


Een vraag stellen aan de KIEN Vragenbank? Kom naar het KIEN Innovatiecongres en bezoek de stand van de TU/e op de informatiemarkt.