“Het is de kunst om ouderen te verleiden”

De Keuze Thuis- woning aan de Julianastraat 17 in Andelst (gemeente Overbetuwe) is vanaf 22 juni geopend. De woning levert ouderen en andere geïnteresseerden inspiratie om hun eigen woning levensloopbestendig te maken. Bezoekers kunnen de oplossingen uitproberen die de woning veiliger, comfortabeler en toegankelijker maken en ze krijgen adviezen en ideeën om het zelf goed te regelen.

Keuze Thuis-woning geeft inspiratie voor langer zelfstandig thuis wonen 


“Je kunt praten, filmpjes laten zien. Maar het is veel beter om echt tastbaar te maken wat de mogelijkheden zijn in langer zelfstandig thuis wonen.” Henk Langes, programma-adviseur langer zelfstandig wonen van de Provincie Gelderland is enthousiast over de Keuze Thuis-woning in Andelst. De provincie is samen met Stichting KIEN en Platform 31 een van de partijen die de realisatie van de woning mogelijk hebben gemaakt.


De Keuze Thuis- woning aan de Julianastraat 17 in Andelst (gemeente Overbetuwe) is vanaf 22 juni geopend. De woning levert ouderen en andere geïnteresseerden inspiratie om hun eigen woning levensloopbestendig te maken. Bezoekers kunnen de oplossingen uitproberen die de woning veiliger, comfortabeler en toegankelijker maken en ze krijgen adviezen en ideeën om het zelf goed te regelen. “Dit initiatief speelt zich af op het snijvlak van wonen, zorg en samenleven”, zegt Henk Langes. “Het is belangrijk dat mensen zo lang mogelijk sociaal actief zijn en onderdeel van de samenleving blijven. Als je dan een woning hebt waar je ook kunt blijven wonen als je niet meer zo heel mobiel bent en zorg nodig hebt, dan is dat pure winst voor iedereen.”


Provincie Gelderland heeft het initiatief graag ondersteund. “Die ondersteuning is ook bedoeld om uit te dragen richting andere gemeenten wat daar gerealiseerd is. Het bijzondere aan dit project is dat er zoveel partijen bij betrokken zijn: gemeente, provincie,  een innovatieplatform als Stichting KIEN, Platform 31, het lokale bedrijfsleven en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het is mooi te zien hoe Woonstichting Valburg zijn nek uitsteekt. Het is een lokaal initiatief, dat met partijen uit de regio wordt uitgevoerd en wat mij betreft een landelijke voorbeeldfunctie heeft.”


Voor Platform 31, de kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling, passen de Keuze Thuis-woningen in Andelst goed bij het Experiment Duurzaamheid van het Platform. Senior projectleider Netty van Triest: “Het is logisch om duurzaamheid en levensloopbestendigheid te combineren in woningen. Het bijzondere aan het project in Andelst is dat hier de wens van de oudere bewoner als uitgangspunt genomen wordt.”


‘Haal de toekomst in huis’

“Het is de kunst om ouderen te verleiden. Je moet niet op de zorgelijke toer gaan als je het over langer zelfstandig thuis wonen hebt. Spreek ouderen aan vanuit kracht en positiviteit. Ze hebben een mooie gelegenheid om met maatregelen voor duurzaamheid en levensloopbestendigheid de toekomst in huis te halen.”


De bijdrage van Platform 31 bestaat uit kennis en kunde, het uitgebreide netwerk van deskundigen en een financiële bijdrage. Netty van Triest, senior-projectleider: “We blijven uiteraard betrokken bij het project en zijn zeer benieuwd naar de ervaringen en uitkomsten. Op basis daarvan willen we graag een representatieve uitspraak kunnen doen over wat ouderen zelf willen en ervaren. Ook willen we weten hoe ze aankijken tegen de kosten: wat zouden ze ervoor willen betalen en wat zijn aantrekkelijke constructies daarvoor?” Platform 31 begeleidt en ondersteunt vele experimenten om vernieuwingen te realiseren die echt werken in de praktijk en voert onder meer innovatieprogramma Energiesprong in opdracht van het ministerie van BZK uit. De Keuze Thuis-woningen is een van de experimenten.