Het doek valt voor KIEN Innovatiemeesters

Eind 2020 beëindigt Stichting KIEN formeel haar activiteiten. Ruim 10 jaar is de stichting actief geweest om de innovatiekracht van de installatiesector te verbeteren. De laatste jaren was dit onder de naam van Kien Innovatiemeesters.

1 oktober jl.: hybride slotevent ’10 jaar KIEN’ van KIEN Innovatiemeesters.

Tijdens het hybride slotevent op 1 oktober jongstleden is uitgebreid stilgestaan bij ’10 jaar KIEN’. Samen met oud-directeur Adrie van Duijne is er teruggeblikt naar de start van KIEN, wat staat voor Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland. Via deelname aan projecten is volop bijgedragen aan diverse innovaties en onderzoek.

Adrie van Duijne blikt terug op de start van KIEN

Afscheid met 70 kleine projecten

Gert Bogers overhandigt de KENNISvoucher aan Sanne van der Ham van Wij Techniek

Bestuurslid Gert Bogers maakte nog bekend dat het laatste project van KIEN eigenlijk bestaat uit 70 kleine projecten. In samenwerking met WIJ Techniek (voorheen OTIB) is er een KENNISvoucher ontwikkeld voor kleinere elektrotechnische installateurs. Met deze voucher hebben 70 bedrijven de mogelijkheid om ondersteuning te organiseren op het gebied van innovatie en kennisontwikkeling.

Een afsluiting met een ‘big bang’

Anne Grave neemt de (online) aanwezige mee in haar PhD-onderzoek Guiding Environment.

Centraal op het slotevent was de oplevering van een KIEN bijdrage in het PhD-onderzoek Guiding Environment van Anne Grave. Via een online p[presentatie nam Anne de aanwezigen mee in het onderzoek en de resultaten tot nu toe. Haar bijdrage werd afgesloten met de overhandiging van een toolbox aan Claudia Reinier, vicevoorzitter van Techniek Nederland. De toolbox wordt actief ingezet in de kennisontwikkeling van de Comfort Installateur.

Projectleider Wanda Kruijt draagt de toolbox Guiding Environment over aan Claudia Reinier, vicevoorzitter van Techniek Nederland.

Een tijd van afronden en overdragen

Nu het einde van KIEN inzicht komt, staat de komende tijd in teken van afronden en overdragen. Het gedachtegoed van KIEN op het gebied van business development en innovatie wordt komende maand overgedragen aan STEM Industrial Marketing Centre. In dit nieuwsbericht leest u hier meer over.

Een einde geeft ruimte voor iets nieuws

10 jaar KIEN heeft bijgedragen aan mooie innovatie en samenwerkingen in een sector die constant in beweging is. We sluiten dan ook af met de woorden van een van de deelnemers op het slotevent: “Aan alle mooie dingen komt ook eens een eind. Dat is niet erg, want zo ontstaat er ruimte voor nieuwe initiatieven.”

Dagvoorzitter Maarten van der Boon begeleide de middag met oog voor het thuispubliek.