Groen, grijs en de slimme installateur

Onze maatschappij verandert snel. Hogere welvaart, betere technologie, snellere ontwikkelingen en verbeterde organisatie van bijvoorbeeld de zorg. We worden met z’n allen steeds ouder. Het CBS verwacht dat het aantal 65-plussers in Nederland groeit van 2,7 miljoen in 2012 naar 4,7 miljoen in 2041. Meer mensen betekent ook dat we beter om moeten gaan met onze bronnen. Dat houdt in minder energie verbruiken en bewuster omgaan met ons eten.

Mensen wordt gevraagd zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van hun leven. Oók als ze als gevolg van ouderdom en/ of (chronische) ziekte kwetsbaar en afhankelijk van anderen worden.


Wat we ons nu bij KIEN steeds afvragen is hoe we als e-installatiebranche groene, grijze en slimme ontwikkelingen kunnen omzetten in concrete dienstverlening? Wat dacht u van het toepassen van slimme technieken in woningen? Zodat de woonomgeving ‘niet-in-de-haak’ situaties kan opmerken via sensoren en dataverkeer? Hierdoor is weer minder zorg aan huis nodig en kunnen mensen langer zelfstandig thuiswonen. En hoe ziet uw dienstverlening eruit als het gaat om bewoners de rol van de techniek in hun woning als ‘normaal’ te laten accepteren?


Hoe realistisch is het: accepteren mensen de steeds belangrijkere rol van technologie in hun woning? En aan welke eisen moet technologie voldoen om de zinvolle bijdrage aan het welzijn en de gezondheid van mensen enerzijds en het verlagen van de kosten van de gezondheidszorg anderzijds, waar te maken? Bij KIEN zijn we ervan overtuigd dat meer (onzichtbare) techniek in de woning bijdraagt aan de een verhoogde kans op langer zelfstandig thuiswonen voor de bewoners. Hier ligt een grote kans voor de e-installateur: hij kan hier de kar trekken, in gesprek gaan met de woningcoöperatie of gemeente, en concepten neerleggen die voor alle partijen (installateur, overheid, woningcoöperatie en burgers) winst op gaat leveren: in welzijn, in het beantwoorden van maatschappelijke thema’s en zeker niet onbelangrijk: in de knikkers.