Groeiend enthousiasme voor isolatie en PV in Enspijk

Sinds de geslaagde eerste bewonersbijeenkomst in Enspijk eind vorig jaar, groeit het enthousiasme onder bewoners en bedrijven om hun dorp energieneutraal te maken. Sindsdien gebeurt er ook veel. Projectleider Debbie Mous doet verslag.


Sinds de geslaagde eerste bewonersbijeenkomst in Enspijk eind vorig jaar, groeit het enthousiasme onder bewoners en bedrijven om hun dorp energieneutraal te maken. Sindsdien gebeurt er ook veel. Projectleider Debbie Mous doet verslag.


Van motivatie naar actie

“Enspijk heeft het dorpsplan om de 0-energieomgeving te realiseren bijna gereed. Ondertussen enthousiasmeren en motiveren de actieve bewonersvereniging MooiWonenInEnspijk en 5 vrijwillige ambassadeurs de bewoners. Want om te verduurzamen heb je niet alleen ondernemers en goede producten nodig, de wil bij bewoners om te investeren is natuurlijk cruciaal. Uit onderzoek door studenten van de TU Eindhoven blijkt dat er nog veel te doen is in isolatie en dubbelglas. En meer dan de helft heeft belangstelling voor zonnepanelen”, vertelt Debbie.


Geslaagde informatiebijeenkomst

Stichting KIEN organiseerde daarom samen met de bewonersvereniging op 6 juni jl. een informatiebijeenkomst over isolatie en zonnepanelen. “We willen bewoners daarmee ontzorgen”, vervolgt Debbie. “Want de meesten willen wel investeren in energiebesparing en –opwekking, maar komen toch niet snel in actie. Omdat ze bijvoorbeeld door de bomen het bos niet meer zien, geen tijd hebben, niet kunnen kiezen, het te duur vinden… Er zijn talloze argumenten om niet mee te doen. In dit project willen we die hobbels wegnemen.”


PV levert meer op dan beleggen

Er waren 5 sprekers die vertelden over isolatie, zonnepanelen, subsidies en financierings mogelijkheden. Tien ondernemers hadden presenteerden hun producten en diensten aan de bewoners. Ondanks het warme weer waren er meer dan 40 geïnteresseerdenaanwezig, die veel vragen stelden, brochures meenamen en lang bleven napraten. De voordelen werden duidelijk. De argumenten logen er niet om.  “Zo vertelde een spreker dat investeren in zonnepanelen meer rendement oplevert dan de gemiddelde belegging, namelijk ergens tussen de 5 en 17%. We zullen monitoren hoeveel bezoekers van deze informatieavond daadwerkelijk in isolatie en PV gaan investeren.”


Meer activiteit in Enspijk

Behalve voorlichten, gebeurt er nog meer in Enspijk. Een maatwerkadviseur is inmiddels aan de slag om individuele woningscans te maken voor concrete acties. De eerste 20 aanmelders krijgen een gesubsidieerd maatwerkadvies, waardoor zij slechts 1/3 van de kosten betalen. “We verwachten dat de vraag naar maatwerkadvies ook daarna zal doorzetten. Al met al mogen we stellen dat het balletje aardig begint te rollen in Enspijk.”