Goed bezochte bijeenkomst Led-verlichting in kantoren

Led-verlichting in kantoren: voor installateurs, architecten, lichtadviseurs en fabrikanten een interessant onderwerp. Dat bleek wel aan de belangstelling voor de bijeenkomst die Stichting KIEN, de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) en Uneto-VNI op 25 oktober jongstleden in Houten hielden. Zo’n 100 deelnemers waren aanwezig en namen enthousiast deel aan de paneldiscussie.


 


Led-verlichting in kantoren: voor installateurs, architecten, lichtadviseurs en fabrikanten een interessant onderwerp. Dat bleek wel aan de belangstelling voor de bijeenkomst die Stichting KIEN, de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) en Uneto-VNI op 25 oktober jongstleden in Houten hielden. Zo’n 100 deelnemers waren aanwezig en namen enthousiast deel aan de paneldiscussie.


Led-verlichting maakt een snelle ontwikkeling door. Dat is niet verwonderlijk, in lichtefficiëntie en duurzaamheid scoort led-verlichting aanzienlijk beter dan conventionele lichtbronnen. Kijk je naar de total cost of ownership van een led-installatie, dan valt dat ook duidelijk in het voordeel van led uit.  De verwachting is dan ook dat de markt voor led-verlichting tot 2030 met zo’n 30% groeit.


Voor de kantorenmarkt is led-verlichting een interessant alternatief, mede vanwege de kosten, de langere levensduur en de mogelijke energiebesparing. E-installateurs en lichtadviseurs kunnen een belangrijke rol spelen bij het ‘ver-led-ten’ van de kantorenmarkt. De bijeenkomst in Houten van 25 oktober was er dan ook met name op gericht om gezamenlijk met de professionals die op die markt actief zijn de huidige stand van zaken te inventariseren, de mogelijkheden en rollen vast te stellen en samen te werken aan oplossingen.


Er waren interessante presentaties van lichtadviseur Robert Jan Vos, André ten Bloemendal van de Nederlandse Lichtassociatie NLA, Toine Schoutens van de TU/e en Rob van Heur van het Agentschap. Tijdens de paneldiscussie en de afsluitende borrel, werd duidelijk dat de deelnemers met name de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen installateurs, adviseurs en architecten zeer waarderen en dat breed de overtuiging leeft dat met een interdisciplinaire samenwerking veel te bereiken is op de kantorenmarkt. Daarbij zijn transparantie en kwaliteit belangrijke steekwoorden. De partijen die actief (willen) zijn op de led-markt, hebben zich uitgesproken daarop in te zetten.

 


Bent u geïnteresseerd in de prestaties? Deze kunt u hier downloaden;


 
Robert Jan Vos, Lichtadviseur  

Zin en onzin van led; wat zijn de (on)mogelijkheden?   

André ten Bloemendal, Nederlandse Lichtassociatie NLA

Marktontwikkelingen: wat kunnen we nog verwachten van de led? 

Toine Schoutens, TU/e

Licht, gezondheid en performance

Rob van Heur, Agentschap NL

Energiebesparing in (kantoor)gebouwen versus kwaliteit. Is goede verlichting rendabel?.