Gezond licht voor ouderen

Licht kan een grote en positieve invloed hebben op het welzijn en de gezondheid van mensen. Met name bij ouderen die zorg behoeven kan een goed lichtplan de zelfstandigheid vergroten, letselrisico verkleinen en zorgverleners ontlasten. Dat is wetenschappelijk aangetoond en breed bekend. Toch wordt met die kennis nog maar weinig gedaan in de praktijk. Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is een project gestart om gezond licht voor ouderen beter op de kaart te zetten. Samen met de TU Eindhoven gaat KIEN de ervaringen van zorgstellingen inventariseren om uiteindelijk de resultaten beschikbaar en toepasbaar te maken voor de elektrotechnische installateur.


Licht kan een grote en positieve invloed hebben op het welzijn en de gezondheid van mensen. Met name bij ouderen die zorg behoeven kan een goed lichtplan de zelfstandigheid vergroten, letselrisico verkleinen en zorgverleners ontlasten. Dat is wetenschappelijk aangetoond en breed bekend. Toch wordt met die kennis nog maar weinig gedaan in de praktijk. Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is een project gestart om gezond licht voor ouderen beter op de kaart te zetten. Samen met de TU Eindhoven gaat KIEN de ervaringen van zorgstellingen inventariseren om uiteindelijk de resultaten beschikbaar en toepasbaar te maken voor de elektrotechnische installateur.De eerste stap die KIEN gezet heeft is samen met de TU Eindhoven te inventariseren wat de ervaringen zijn van de zorginstellingen die het thema licht wel hebben opgepakt. Hoe staan zij er nu voor, wat zijn de resultaten, wat zijn de knelpunten? Die resultaten kunnen vervolgens ook vertaald worden naar economische cijfers: wat levert het bijvoorbeeld op als het aantal valincidenten door gezond licht terugloopt, als er minder slaapmedicatie nodig is of als de zorginzet omlaag kan? Dat zijn kwantificeerbare opbrengsten en dat is belangrijke input om gezond licht, dat toch extra investering vergt, te verantwoorden en te stimuleren. De investering in een doordacht lichtplan ligt doorgaans namelijk bij de pandeigenaar en dat is niet altijd dezelfde als de zorginstelling, die de vruchten plukt van die investering. KIEN wil in samenwerking met de TU/e de resultaten inventariseren en op basis daarvan onder meer een toolkit voor e-installateurs ontwikkelen om hen de instrumenten en argumenten te geven voor de realisatie van een gezond lichtplan.