Genormeerde internetaansluiting verzekert klant van kwaliteit

Op initiatief van Innovatieknooppunt KIEN, start NEN in september 2016 met de ontwikkeling van een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) ‘Internet in en om de woning’. Met deze NTA wordt een eerste stap gezet in een kwaliteitsverbetering voor internet/WiFi in en om de woning, om zodoende beter voorbereid te zijn op de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van comfort, veiligheid, zorg, energie en entertainment.

Innovatieve diensten moeten kunnen vertrouwen op jongste nutsvoorziening


Op initiatief van Innovatieknooppunt KIEN, start NEN in september 2016 met de ontwikkeling van een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 'Internet in en om de woning'. Met deze NTA wordt een eerste stap gezet in een kwaliteitsverbetering voor internet/WiFi in en om de woning, om zodoende beter voorbereid te zijn op de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van comfort, veiligheid, zorg, energie en entertainment.


Tijdens een informatiebijeenkomst, die werd georganiseerd door KIEN in april van dit jaar, bleek de animo om deze NTA te ontwikkelen groot en hebben een vijftal partijen (UNETO-VNI, Vitaal Thuis, KPN, de Verkerk Groep en Croonwolter&dros) zich aangesloten bij dit initiatief. Met de NTA wordt een opleverprotocol ontwikkeld voor het ontwerpen, aanleggen én onderhouden van een internetinstallatie in woningen, zowel op installatietechnisch gebied als op de ICT protocol infrastructuur.


“De kwaliteit van diensten die nu en in de nabije toekomst worden aangeboden, kan zonder dit opleveringsprotocol anders niet gegarandeerd worden”, zegt Adrie van Duijne, directeur van KIEN, het innovatieknooppunt binnen de elektrotechniek. “We zien een enorme groei van het aantal met internet verbonden apparaten, in combinatie met een overweldigend aanbod aan diensten. Zorgaanbieders willen bijvoorbeeld tot in de woonkamer diensten kunnen aanbieden, denk aan apparatuur voor nierdialyse of monitoringsystemen. Dit vraagt om een internetinstallatie die aan een aantal criteria moet voldoen. Alleen zo kan zowel via bekabelde infrastructuur als via WiFi een basisniveau service gegarandeerd worden”, aldus Van Duijne.


UNETO-VNI is een van de vijf andere partijen uit de telecom- en installatiebranche die zich momenteel heeft aangesloten bij dit initiatief. “Zorg heeft een hoog niveau van urgentie, daarvoor moeten andere eisen gelden dan voor minder kritische toepassingen. Vandaar dat we binnen de norm verschillende definities willen creëren”, zegt Rob Wierenga, Hoofd Consumentenelektronica & Installatie-Retail bij UNETO-VNI.


Daarnaast worden steeds meer algemene en entertainment diensten via internet aangeboden die afhankelijk zijn van goede kwaliteit van internet, zoals video-bellen en streaming van muziek en videodiensten.


Tijdens de informatiebijeenkomst waren niet alleen partijen uit de telecom- en installatiebranche aanwezig, KIEN zorgde er ook voor dat de stem van de eindgebruiker te horen was. “Het internet heeft inmiddels een nutsfunctie verkregen en moet ook als zodanig behandeld gaan worden, op alle niveaus”, zegt eindgebruiker Kees Kuijten, die belang hecht aan een opleveringsnorm om in zijn woning langer thuis te kunnen wonen. “Ideaal zou zijn dat alle betrokken partijen bindende, verifieerbare afspraken maken, die worden vastgelegd in een protocol. Er moet voldoende bandbreedte zijn, zowel in download als upload, voor essentiële zaken als hartbewaking en noodoproepen.”


Lees hier het officiële persbericht van de NEN.


Eerder berichtte InstallatieJournaal ook over het opleverprotocol, lees hier het bericht.