Expertsessie DC op 12 januari 2017: wat een energie!

Op donderdag 12 januari 2017 was het zover: de eerste expertsessie over DC-installaties bij Uneto VNI in Zoetermeer. Initiatiefnemers KIEN, TVVL, OTIB, UNETO-VNI en Stichting Gelijkspanning Nederland begeleidden de deelnemers door de dag – aanwezige experts maakten het tot een succes.

Tijdens de expertsessie stond het delen van kennis met wetenschap, bedrijfsleven en (eind)gebruikers centraal. Waar staan we en welke concepten zijn vruchtbaar genoeg om verder over na te denken?


Hoe was de sfeer?

De sfeer tijdens de expertsessie was in één woord ‘gemotiveerd’. De sessie startte officieel om 13.00 uur. Om 12.30 waren de discussies echter al op volle gang. Na een voorstelronde en een aantal inleidende presentaties, mochten de aanwezige experts om 14.00 uur in groepjes uit elkaar. Elke groep kreeg vier tot zes stellingen voorgelegd over DC-installaties, zoals: ‘Door DC wordt energie gratis. Iedereen wordt autarkisch. Dat maakt energiebedrijven en netbeheerders overbodig’ en ‘Komt DC wel snel genoeg?’


Vervolgens was het aan de experts om over iedere stelling een mening te geven. Ook op Twitter was er de mogelijkheid om mee te doen via de hashtag #dcgo.


Wat vonden de experts?

Het gemêleerde gezelschap bracht buitengewoon interessante inzichten naar voren. Zo ging het over het delen van kennis: ‘We moeten de kennis van koplopers vertalen naar vakmensen. Kennis laten stromen: daar gaat het om.’ Een ander vond dat installateurs zich eerst in de klant moeten verdiepen: ‘Je moet DC niet opdringen, maar je juist verdiepen in b2b. Waarom is DC voor hén nuttig? Dat is belangrijk!’ Ook snelladen kwam aan de orde: ‘Als snelladen een tendens wordt, gaat dit in de wijk voor problemen zorgen.’Aan het einde van de bijeenkomst konden de experts reflecteren op de dag. Zo vertelde iemand enthousiast: ‘Ik werd vandaag ontzettend blij van de aandacht voor het onderwerp DC.’ Een ander maakte zich juist zorgen: ‘Het heeft me verrast dat de afstand tussen experts en de gewone installateurs zo extreem groot is. Dan denk ik ‘help’ hoe gaan we ook hen mee krijgen?’Na afloop rezen de vragen: Wat moeten we nu met die gelijkspanning? Hoe gaan we dat stimuleren? Hier gaan we tijdens de volgende sessies antwoord op geven. Voor nu willen we alle experts bedanken voor hun inzet. Een uitgebreid verslag over deze sessie volgt binnenkort!