Energieaannemer: de ideale schakel tussen bouw en bewoner

“Het is eigenlijk absurd dat er nu nog woningen nieuw gebouwd worden die niet energieneutraal zijn”, zegt Henrico van den Boomen van EigenEnergie.net. Hij constateert dat de ambitie van de bouw vaak stopt bij de minimale bestekeisen en dat niemand de regie neemt bij verbetering van energieprestaties. Samen met Stichting KIEN heeft hij nu het concept van de ‘erkende energieaannemer’ ontwikkeld om meer nul-op-de-meterwoningen te realiseren.

10 jaar de garantie op nul op de meter


 “Het is eigenlijk absurd dat er nu nog woningen nieuw gebouwd worden die niet energieneutraal zijn”, zegt Henrico van den Boomen van EigenEnergie.net. Hij constateert dat de ambitie van de bouw vaak stopt bij de minimale bestekeisen en dat niemand de regie neemt bij verbetering van energieprestaties. Samen met Stichting KIEN heeft hij nu het concept van de ‘erkende energieaannemer’ ontwikkeld om meer nul-op-de-meterwoningen te realiseren.


Tijdens de beurs Domotica & Slim Wonen halverwege november presenteerden EigenEnergie.Net en Stichting KIEN in de Slimste Woning van Nederland het nul-op-de-meterconcept. Henrico van den Boomen: “Het idee is dat woningen gasloos (‘all electric’) kunnen zijn en alle benodigde energie zelf opwekken en opslaan. De zelf opgewekte energie wordt opgeslagen op thuis-accu’s (zoals een powerbank van Tesla) en bij overcapaciteit niet teruggeleverd aan het energienet, maar onderling uitgewisseld met buurtgenoten.”


Elke woning een nul-op-de-meterwoning

Elke woning kan met voldoende isolatie, eigen energieopwekking en –opslag energieneutraal worden. Daar hangt uiteraard wel een prijskaartje aan. Bij bestaande woningen kost het volgens Van den Boomen rond de 45.000 euro voor een upgrade naar nul op de meter. “Dat is een groot bedrag voor individuele huisbezitters en als je het alleen uit financiële overwegingen zou doen, dan is de terugverdientijd te lang. Voor een woningcorporatie is het wel interessant omdat bij een renovatieproject van een straat of woonblok de kosten lager liggen en een corporatie een langere adem heeft voor investeringen.”


“Bij nieuwbouwwoningen is het een heel ander verhaal. Als bij de start van een nieuwbouwproject ingezet wordt op energiezuinigheid, dan kost het verschil tussen EPC 0.4 (wat nu de minimale eis is) en EPC 0.0 zo’n 20.000 euro. “Die investering is te overzien en verdient zich binnen een relatief korte termijn terug. En dan hebben we het nog niet eens over de algemene milieuwinst.” Huiseigenaren mogen bovendien vanaf 2016 een extra hypotheekbedrag van 27.000 lenen voor een nul-op-de-meterwoning.


Prima businesscase voor duurzaamheid

Financieel ligt er dus een prima businesscase voor het verduurzamen van nieuwbouw- en corporatiewoningen. Toch is er nog weinig beweging bij projectontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties, zegt Van den Boomen: “Het is een vrij traditionele wereld waarin de bestekeisen leidend zijn. Daardoor wordt er nu vaak blindelings gebouwd voor een EPC van 0.4. Bovendien is er niemand die de verantwoordelijkheid wil nemen voor nul op de meter.”


Juist daar willen KIEN en EigenEnergie.net met de introductie van de energieaannemer verandering in brengen. “Wij willen installateurs gaan opleiden om de regie te nemen bij bouw en renovatie en vervolgens met de (toekomstige) bewoners een energieprestatiecontract af te sluiten. De bewoner gaat voor tien jaar een onderhoudscontract aan met de energieaannemer die de garantie op nul op de meter geeft. De installateur onderhoudt daarvoor de installaties en adviseert bewoners over het energiegebruik. Met slimme meters, software en appjes wordt energieverbruik en –opwekking voortdurend gemonitord en waar nodig bijgestuurd. Zo krijgt de installateur de mogelijkheid om gedurende bouw of renovatie zijn toegevoegde waarde als gekwalificeerde adviseur te etaleren en bouwt hij een innige band met bewoners op.”


‘Dit is de tijd om die rol te bevechten’

Van den Boomen gaat samen met KIEN en andere partijen de instrumenten ontwikkelen en een opleidingsprogramma en officieel erkenningsysteem inrichten om zo installateurs die dat willen, te helpen hun rol in deze markt te pakken. “Het is zonde om de regierol over te laten aan adviesbureautjes. Een installateur is de ideale schakel tussen bouw en bewoner om die nul op de meter te realiseren. Dit is de tijd om dat tussengebied te veroveren. Het zou me verbazen als over tien jaar nog nieuwbouwwoningen gebouwd worden die niet energieneutraal zijn. Dan moet de energieaannemer de logische partner zijn van ontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties en bewoners om de nul op de meter ook in de praktijk te garanderen.”