Energie kansen VNP & KIEN

Op 24 september organiseerde The Bridge business innovators een bijeenkomst tussen installateurs en energie experts van de papier- en kartonindustrie, om kansen te vinden voor samenwerking. De oogst van de sessie is een aantal kansgebieden, waarbij beide partijen de komende tijd verdere samenwerking aangaan, om energiebesparing en duurzame energie-inzet in de praktijk te realiseren. Lees verder voor de verslaglegging van de sessie en de uitkomsten


Uitkomsten bijeenkomst op dinsdagochtend 24 september 2013De VNP en stichting KIEN slaan de handen ineen om energie uitdagingen binnen de papier- en kartonsector te adresseren. Op 24 september organiseerde The Bridge business innovators een bijeenkomst tussen installateurs en energie experts van de papier- en kartonindustrie, om kansen te vinden voor samenwerking. De oogst van de sessie is een aantal kansgebieden, waarbij beide partijen de komende tijd verdere samenwerking aangaan, om energiebesparing en duurzame energie-inzet in de praktijk te realiseren. Dit document geeft een verslag van de sessie en de uitkomsten.Twee sectoren slaan de handen ineen

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier en Kartonbedrijven (VNP) is volop bezig met het onderwerp energiebesparing en duurzaam energiegebruik. In het kader van de nieuwe strategische innovatie agenda (SIA2) zijn voor de komende jaren ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor het reduceren van energieverbruik en het verminderen van de CO2 uitstoot. Hiervoor gaat VNP actief op zoek naar samenwerking met (keten)partners, om over de gehele keten een energietransitie te realiseren door middel van energiebesparing, efficiëntere productie, inzet van alternatieve grondstoffen, gebruik van restwarmte, etc.Stichting KIEN heeft als ambitie om innovatie te stimuleren met als speerpunten duurzame energie en energiebesparing. KIEN wil graag een bijdrage leveren aan uitdagingen binnen de papier- en kartonindustrie op het gebied van energiemanagement, het verminderen van het energieverbruik en de inzet van alternatieve energiebronnen. Hiervoor wil KIEN graag aansluiten bij de behoeften en energie uitdagingen die spelen binnen de papier- en karton industrie.De bijeenkomst op 24 september was het startpunt van een gezamenlijke reis van beide branches, om energie uitdagingen te adresseren. 

 


Lijst van energie uitdagingen

Tijdens een brainstorm over energie kansen binnen de papier- en kartonindustrie, kwamen de volgende uitdagingen naar voren.

Klik hier voor een overzicht van alle uitdagingen.


 


Meest aantrekkelijke energie kansen

Door de deelnemers werden vervolgens 7 uitdagingen geïdentificeerd, die het meest kansrijk zijn om op te pakken. Deze energiekansen vormen een mix van kansen waarbij impact bereikt kan worden op de korte termijn (‘laaghangend fruit’) en de lange termijn. Klik hier voor een overzicht van de 7 kansen (van korte naar lange termijn)

 Vervolgstappen

Om de genoemde kansen verder uit te werken, en de energie uitdagingen te realiseren, zullen de volgende vervolgstappen worden genomen:


  • Verder werken aan verbinding tussen de twee sectoren, zodat deze vertrouwd raken met elkaar

  • Verdere afspraken maken voor het beter kennis maken van elkaar, bijvoorbeeld door presentaties, congressen, bijeenkomsten, etc.

  • Naar buiten communiceren van gezamenlijke ambities en het gezamenlijk optrekken van VNP en KIEN

  • Kennisontwikkeling en uitwisseling: branchebreed kijken naar mogelijkheden voor kennisoverdracht en opleidingen

  • Vinden van koppelingen met de strategische innovatie agenda van de VNP

  • Uitwerken van de kansen naar concrete proposities van installateurs, om oplossingen te kunnen leveren aan de papier- en karton industrie

  • Vinden van concrete projecten, die gezamenlijk worden georganiseerd en die funding kunnen aantrekken. Deze projecten dienen te leiden tot concrete proefprojecten, met implementatie op locatie

  • Uiteindelijk is het de doelstelling om sectorbreed op te schalen van proefprojecten naar meer en grotere projecten om uiteindelijk bij te dragen aan de energietransitie in de industrie.


 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:Stichting KIEN

Adrie van Duijne

e-mail: adrievanduijne@stichtingkien.nl

telefoon: 06-53493001

VNP

Corneel Lambregts

e-mail: c.lambregts@vnp.nl

telefoon: 06-22042676

The Bridge 

Sybrand de Boer

e-mail: sybranddeboer@thebridge.nl

telefoon: 06-13773518