Eindhoven krijgt energie neutrale wijk

Als gevolg van het sluiten van de Green Deal worden in de Aireys-wijk in Eindhoven 115 woningen klaargemaakt ten behoeve van de verduurzaming van de wijk.

Als gevolg van het sluiten van de Green Deal worden in de Aireys-wijk in Eindhoven 115 woningen klaargemaakt ten behoeve van de verduurzaming van de wijk. De woningbouwcoöperatie legt de bewoners  op zeer korte termijn een ‘menukaart’ met mogelijkheden voor verduurzaming voor. Het doel van het project is om de wijk uiteindelijk energieneutraal te krijgen en hiervoor is samenwerking tussen de bewoners van groot, zo niet van doorslaggevend, belang. Stichting KIEN is gevraagd het sociale aspect van dit project te begeleiden: hoe krijg je bewoners daadwerkelijk zover dat zij kiezen voor de aanpassingen en hier gemotiveerd mee omgaan.


Stichting KIEN is door de woningbouwcoöperatie uitgedaagd de bewoners van deze huizen kennis te laten maken met de mogelijkheden van energiebesparing in hun woning.  Dit kunnen bijvoorbeeld (building integrated) zonnepanelen zijn of het gebruik maken van de smart grid waarmee een optimaal energiegebruik van (huishoudelijke) apparaten behaald kan worden.


Door middel van de smart grid in de woning en uiteindelijk in de wijk is het mogelijk om piekverbruik in de wijk te verdelen. Heeft een woning energie ‘over’, dan kan een andere woning die overnemen. Hierdoor kan het piekverbruik beter gecontroleerd en uiteindelijk zelfs vermeden worden. Als gevolg hiervan zijn energiecentrales op lange termijn zelfs helemaal niet meer nodig.


De woningcorporatie heeft bewust voor KIEN als partner in deze verduurzaming gekozen. KIEN beschikt naast ‘proven technology’ namelijk ook over (kennis van) de standaard technieken waarmee verduurzaming mogelijk gemaakt wordt.