Eerste themaochtend Zonne-energie groot succes

De eerste themaochtend Zonne-energie, die op vrijdag 26 oktober in Utrecht werd gehouden, bracht veel professionals samen die actief zijn of willen zijn in de zonne-energiemarkt. De bijeenkomst, waarvan er nog 5 volgen, combineert op een heel aansprekende manier regelgeving, vakmanschap, financiële kengetallen, marktontwikkelingen én dagelijkse praktijk van de zonnepanelen.


 


De eerste themaochtend Zonne-energie, die op vrijdag 26 oktober in Utrecht werd gehouden, bracht veel professionals samen die actief zijn of willen zijn in de zonne-energiemarkt. De bijeenkomst, waarvan er nog 5 volgen, combineert op een heel aansprekende manier regelgeving, vakmanschap, financiële kengetallen, marktontwikkelingen én dagelijkse praktijk van de zonnepanelen.


Uit cijfers blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders inclusief bedrijven interesse heeft in het zelf opwekken van zonne-energie. Voor e-installateurs is dat een interessante markt, maar ook een markt die vakmanschap en voorbereiding vereist. Uneto-VNI organiseert opleidingen voor installateurs om zich te kwalificeren als pv-installateur. Installateurs van zonnepanelen moeten daarbij voldoen aan NEN-normen, bouwkundige en veiligheidsvoorwaarden. Financiering van de installatie plus een eventuele opbrengstafspraak is een ander aspect dat in deze markt speelt.


De bijeenkomst op 26 oktober en de bijeenkomsten die nog volgen worden georganiseerd door Stichting KIEN en Uneto-VNI, steeds in samenwerking met vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven en van de regionale overheid. In Utrecht was er erg veel belangstelling voor de bijeenkomst en de deelnemers waren enthousiast over de inhoud, opzet en de interactiviteit. Voor de pauze werd ingegaan op de achtergrond, theorie en ontwikkelingen, na de pauze kwamen twee installateurs uit Utrecht aan het woord die vanuit hun ervaringen met zonne-energie vertelden en de aanwezigen praktische tips en wetenswaardigheden konden meegeven. Een gedeputeerde van de Provincie Utrecht ging onder meer in op de stimuleringsmaatregelen van de overheid en op financieringsmodellen. Tussentijds konden de deelnemers via stemkastjes hun mening over een aantal stellingen kenbaar maken. Daaruit bleek onder meer dat de grote meerderheid van de aanwezigen (merendeels installateurs) voor zichzelf een rol weggelegd ziet in de markt en die markt ook als kansrijk beschouwt.

 


Bent u geïnteresseerd en wilt u deelnemen aan een van de themaochtenden?

De volgende bijeenkomsten staan gepland op:

 

Vrijdag 

9 november 

 9.00-13.30 uur 

Assen 

 Vrijdag 

16 november

 9.00-13.30 uur 

Alkmaar

 Vrijdag 

 23 november

 9.00-13.30 uur 

Eindhoven

 Vrijdag 

 30 november

 9.00-13.30 uur 

Deventer

 Vrijdag 

 7 december

 9.00-13.30 uur 

Breda


 


    

  


Deelname, inclusief netwerklunch, is kosteloos. U kunt u aanmelden via dit registratieformulier.


Voor vragen kunt u zich wenden tot Anna Provoost, annaprovoost@stichtingkien.nl,  040 – 2473371.