Eerste Technodag boordevol workshops, levendige discussies en netwerken

De KIEN Technodagen hebben een nieuw format: workshops, lezingen en netwerkbijeenkomsten zijn gebundeld tot een compact middag- en avondprogramma. Voordeel hiervan is dat op 1 dag diverse onderwerpen aan bod komen en bezoekers elkaar tussendoor kunnen treffen om te netwerken. De Technodagen worden 3 à 4 keer per jaar gehouden.

De eerste KIEN Technodag die volgens dit format werd uitgevoerd, werd gehouden op donderdag 9 april in Bunnik. De middag begon met een presentatie over micro-WKK. De conclusies uit een onderzoek van een student aan de Technische Universiteit Eindhoven werden gepresenteerd, waarna ketelfabrikant Remeha aan het woord kwam.

De KIEN Technodagen hebben een nieuw format: workshops, lezingen en netwerkbijeenkomsten zijn gebundeld tot een compact middag- en avondprogramma. Voordeel hiervan is dat op 1 dag diverse onderwerpen aan bod komen en bezoekers elkaar tussendoor kunnen treffen om te netwerken. De Technodagen worden 3 à 4 keer per jaar gehouden.


De eerste KIEN Technodag die volgens dit format werd uitgevoerd, werd gehouden op donderdag 9 april in Bunnik. De middag begon met een presentatie over micro-WKK. De conclusies uit een onderzoek van een student aan de Technische Universiteit Eindhoven werden gepresenteerd, waarna  ketelfabrikant Remeha aan het woord kwam. 

Tegelijkertijd werd in een andere zaal, in een ronde-tafel-setting, het concept voor de inspiratietool besproken. De aanwezigen konden gelijk bemerkingen spuien; makers en gebruikers zaten letterlijk met elkaar om de tafel, waardoor er een goede discussie ontstond. De tool wordt nog verder ontwikkeld, waarbij sommige opmerkingen zullen worden meegenomen. 


De workshop ‘e-health en sensortechnologie’ startte met een presentatie van de ontwikkelingen op dit gebied. Daarna werd er door Vilans ingezoomd op dit onderwerp en kwamen technologieën voor mensen met dementie aan bod. De bezoeker liet zich ook hierbij niet onbetuigd; er kwamen vele vragen en opmerkingen vanuit de zaal. Zo werd gevraagd naar de toepassingen voor de installateur zelf en werden kanttekeningen geplaatst bij de kosten voor de gebruiker. 


De workshop 'De klantgerichte ondernemer' werd goed bezocht. In deze workshop leerden de aanwezigen hoe ze de klant centraal kunnen stellen. Niet alleen de theorie werd behandeld, maar ook de praktijkervaring van Elektronica Stylist Rudirick de Jong kwam aan bod.


En aan het begin van de avond werd de kwaliteit van led-specialisten aan de kaak gesteld. In een discussie met de zaal kwam naar voren dat de kwaliteit vanuit de installateur zelf moet komen, wat het ‘nieuwe kwaliteitsdenken’ genoemd zou kunnen worden. De installateur moet de kwaliteit zelf bepalen en zelf borgen. Het oprichten van een gilde zou hierbij een zeer goede hulp zijn.


De volgende Technodag wordt gehouden op dinsdag 23 juni. Reserveer de datum vast in uw agenda en kom ook. Discussieer mee, leer van elkaar en bepaal samen met Stichting KIEN op welke punten het anders kan en beter moet. Op de Technodag is er alle ruimte om inbreng te leveren aan de door KIEN ontwikkelde concepten.