Eerste project ‘Frisse school’ van start

Het concept ‘Frisse School’ krijgt in de gemeente Venlo op dit moment concreet vorm. Drie bedrijven – e-installatie, w-installatie en bouwtechniek – hebben in nauwe samenwerking met het schoolbestuur een integrale aanpak ontwikkeld om een verouderde school fris, gezond en duurzaam te maken. “Met het inspiratiedocument Frisse Scholen en de wensen van de gebruikers als uitgangspunt zijn we eigenlijk bij nul begonnen”, zegt Twan Jochijms.

Het concept ‘Frisse School’ krijgt in de gemeente Venlo op dit moment concreet vorm. Drie bedrijven – e-installatie, w-installatie en bouwtechniek – hebben in nauwe samenwerking met het schoolbestuur een integrale aanpak ontwikkeld om een verouderde school fris, gezond en duurzaam te maken. “Met het inspiratiedocument Frisse Scholen en de wensen van de gebruikers als uitgangspunt zijn we eigenlijk bij nul begonnen”, zegt Twan Jochijms.


Stichting KIEN heeft met Collin en Ruimte OK het Inspiratiedocument Frisse scholen ‘Op school, daar wil je zijn’ opgesteld. Dit document inspireert schoolbesturen om het schoolgebouw vanuit gebruikers te benaderen en vooral buiten het bestaande bestek te denken. Uitgangspunten van het concept zijn de kwaliteit van het leef- en werkklimaat in het schoolgebouw en de duurzaamheid van installaties en bouwtechniek. Belangrijk is ook de integrale aanpak van ontwerp en uitvoering. Dat betekent dat schoolbestuur en bouw- en installatiebedrijven nauw samenwerken met elkaar. Ze gaan een commitment aan dat de traditionele samenwerking in intensiteit en duur overstijgt.


In Venlo wordt op dit moment gewerkt aan de realisatie van een Frisse School. Stichting Fortior, het bestuur van dertien basisscholen in de gemeente Venlo, heeft het groot onderhoud van een van haar oudere scholen aangegrepen om een stap vooruit te zetten. Dick van Tulden, directeur van Syntegraal, is projectleider en regisseur van dit project: “Schoolbesturen zijn sinds dit jaar zelf verantwoordelijk voor het groot onderhoud van hun gebouwen. Dat is een risico en een belasting, maar tegelijkertijd biedt het een mooie kans om een frisse start te maken. We zijn hier met de drie samenwerkende partijen ingestapt alsof het een nieuw gebouw is. We hebben ons niet laten belemmeren door bestaande installaties en indeling. Samen met de gebruikers hebben we gekeken naar de gewenste indeling en inrichting.”


Budget is niet het uitgangspunt


In nauw overleg is er nu een integraal voorstel gepresenteerd voor in ieder geval de bouwkundige aanpassingen, klimaatinstallatie en elektrotechnische vernieuwing. Twan Jochijms, directeur van Texis bv: “Het budget is natuurlijk ook een bepalende factor, maar toch is dat niet het uitgangspunt. We kijken naar de total cost of ownership. Door het duurzaam maken bespaar je aanzienlijk op verbruiks- en onderhoudskosten. Die besparing moet je meenemen in het financiële plaatje. Het vraagt om een hele andere manier van kijken dan bij een traditionele aanpak. Maar ik ben ervan overtuigd dat het resultaat ook veel beter is dan bij een traditionele aanpak, ook in uiteindelijke kosteneffectiviteit.” Stichting KIEN is steeds de motor geweest achter het samenbrengen van partijen voor het vormgeven van het concept. Het is duidelijk dat er voor e-installateurs veel kansen liggen om concreet aan de slag te gaan met bestaande en nieuwe oplossingen in schoolgebouwen.


De bouw en verbouwing wordt gefaseerd aangepakt omdat er intussen ook gewoon lesgegeven moet worden aan de kinderen. Elke schoolvakantie is er een blok waarin werkzaamheden worden uitgevoerd. In de zomervakantie van 2015 is al een start gemaakt met de aanpak van de elektrotechnische installatie.


Mooie referentiecase voor lokale installateurs


“Het concept van de Frisse Scholen is vooral een blauwdruk voor samenwerking”, zegt Dick van Tulden. “Het start met een schoolbestuur dat visie heeft op goede onderwijshuisvesting. Vervolgens moet je de juiste partijen bij elkaar brengen die zich willen verbinden aan het resultaat. Met elkaar maak je afspraken die het detailniveau ontstijgen. Ieder op zijn terrein neemt vervolgens verantwoordelijkheid voor het eigen deel. Ik merk nu al dat de samenwerking heel organisch en prettig verloopt. We bouwen hier aan een mooie referentiecase die lokale installateurs in heel het land als leidraad kunnen gebruiken voor verbouwing, verduurzaming en verfrissing van de scholen in hun werkgebied. ” Op 24 september tijdens de Onderwijsvastgoed Dag 2015 zullen de projectpartners de ontwikkelingen en ervaringen van de Frisse School in Venlo presenteren.