Een sterke verbinding tussen wetenschap en bedrijfsleven

Samenwerking KIEN en Technische Universiteiten

De Stan Ackermans Instituut Post-Master Ontwerpersopleidingen “Professional Doctorate in Engineering” (PDEng) leggen een sterke verbinding tussen wetenschap en bedrijfsleven. Het programma van de drie technische universiteiten van Nederland heeft tot doel wetenschappelijke kennis over te dragen en samenwerking te realiseren met het bedrijfsleven om zo innovatie en ondernemerschap te stimuleren. KIEN is één van de samenwerkingspartners in het PDEng-programma.


Samenwerking KIEN en Technische UniversiteitenDe Stan Ackermans Instituut Post-Master Ontwerpersopleidingen “Professional Doctorate in Engineering” (PDEng) leggen een sterke verbinding tussen wetenschap en bedrijfsleven. Het programma van de drie technische universiteiten van Nederland heeft tot doel wetenschappelijke kennis over te dragen en samenwerking te realiseren met het bedrijfsleven om zo innovatie en ondernemerschap te stimuleren. Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is één van de samenwerkingspartners in het PDEng-programma.De samenwerking tussen KIEN en de technische wetenschap komt onder meer tot uiting in de betrokkenheid van twee professoren aan de TU Eindhoven bij KIEN: prof.ir. Wil Kling is KIEN-bestuurslid en prof.dr.ir. Sjef Cobben is actief in de 0-energieprojectgroep van KIEN. Zij vormen in persoon de verbinding tussen wetenschap en het (elektrotechnische) bedrijfsleven. Maar KIEN is ook deelnemer in het PDEng-onderzoek naar de 0-energietunnel. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door postmaster-kandidate Rimma Dzhusupova.Het PDEng-programma

Het PDEng-programma biedt een tweejarige postmaster-opleiding waarin concrete projecten voor het bedrijfsleven worden onderzocht, ontwikkeld en uitgevoerd. Voor de afgestudeerden die toegelaten worden tot het programma, is het een unieke mogelijkheid om wetenschappelijke kennis en vaardigheden toe te passen in een professionele omgeving. Zo verlengt en verdiept de PDEng-trainee zijn of haar wetenschappelijke opleiding op een onderwerp dat door het bedrijfsleven is ingebracht en een daadwerkelijk maatschappelijke of commerciële uitdaging aanspreekt. De eisen aan de trainee zijn hoog. Volgens prof. Dr.-Ing Leon Kaufmann,  directeur van het postmaster designerprogramma Information and Communication Technology bij de TU/e Faculteit Electrical Engineering, bij de TU/e Faculteit Electrical Engineering, is een geschikte kandidaat iemand, die in principe ‘promovabel’ is. Diegene moet de kwaliteiten hebben om te kunnen promoveren op een wetenschappelijk onderwerp, of, als alternatief, kunnen bijdragen aan een nieuwe ontwerpmethodiek. “Voor het programma filteren we de beste mensen eruit. Dat zijn niet de mensen die met de zesjes hun studie hebben voltooid.” In de meer dan dertien jaar dat Kaufmann opleidingsdirecteur is, zijn er zo’n honderd kandidaten in het programma ingestroomd. Slechts één kandidaat moest in die tijd worden ontslagen. “Valorisatie is een belangrijk gegeven: het tot maatschappelijke waarde brengen van wetenschappelijke en technologische kennis. Dat doen we in dit programma bij uitstek.”Voor het bedrijfsleven is het programma ook van groot belang, zeker in een tijd waarin de omvang van commerciële R&D-faciliteiten slinkt. Met een PDEng-trainee haalt een bedrijf of samenwerkingsverband van bedrijven hoogwaardige kennis binnen, maar ook een toegewijde wetenschapper die een concreet project onderzoekt, toetst en tot uitvoering brengt. Kaufmann: “Ik geloof in deze opleiding. Op deze manier wordt er veel meer uit de afgestudeerden gehaald en wordt de wetenschap ook uit de beslotenheid van de universiteit gehaald en direct nuttig gemaakt voor praktische toepassingen.” Het postmasterprogramma bestaat inmiddels ruim 25 jaar en werd destijds geïnitieerd door Professor Stan Ackermans van de TU Eindhoven. Inmiddels wordt het programma uitgevoerd door de 3TU.School for Technological Design, het Stan Ackermans Institute, een samenwerkingsverband van de drie technische universiteiten van Nederland, in Eindhoven, Delft en Twente. In totaal hebben meer dan 3.000 kandidaten succesvol hun Traineeship beëindigd. Het overgrote merendeel van de buitenlandse kandidaten is in Nederland gebleven.KIEN en PDEng

De betrokkenen van de Technische Universiteiten hebben ook als taak om KIEN te ondersteunen bij het vinden van geschikte projecten om in KIEN-verband uit te voeren: projecten die innovatie en elektrotechniek in brede zin met elkaar in verband brengen. Prof.ir. Wil Kling ziet dat de samenwerking goed uitpakt. “Op het oog hebben de drie TU’s weinig associatie met de installatiewereld. Maar als je beter kijkt, zie je dat de elektrotechnische installateur raakvlakken heeft met veel maatschappelijke en innovatieve thema’s, zoals duurzaamheid, energiemanagement en zorg. Voor de wetenschap zijn dat belangrijke onderzoeksonderwerpen: wekunnen dus uitstekend met elkaar optrekken.0-energietunnel

KIEN heeft in samenwerking met de TU/e het PDEng-project 0-energietunnel geïnitieerd. Een onderzoek naar energiemanagement en duurzaamheid in verkeerstunnels. Onderzocht wordt hoe een tunnel zo ontworpen kan worden dat het elektriciteitsverbruik omlaag gaat en de tunnel zelfs energieneutraal is op jaarbasis. Daarnaast onderzoekt PDEng-trainee Rimma Dzhusupova ook hoe met innovatieve oplossingen de tunnelveiligheid kan worden vergroot en de milieubelasting kan worden teruggedrongen. De bevindingen hebben een belangrijke elektrotechnische component en zijn van belang voor de KIEN achterban.