Een oplossing voor de catch 22 van onze toekomst

Al sinds het prille begin staat KIEN voor het stimuleren van innovatie binnen de elektrotechniek en dat doen we met succes. We staan nu na vijf jaar aan de vooravond van allerlei technische ontwikkelingen met sociale implicaties die bij elkaar komen. Denk aan de komst van het Internet of Things, fotonica en smart grids, die er allemaal voor zorgen dat de installaties van de toekomst niet alleen goed, maar ook heel slim moeten zijn. Ze moeten straks dingen kunnen die we nu nog niet voor mogelijk houden, maar die straks wel door klanten worden gevraagd. Het vraagt om het inpassen van expertise op het gebied van IT in combinatie met een flinke portie creativiteit, daarbij steunend op het vakmanschap waar we als branche trots op zijn. Goed luisteren en communiceren zijn hierin leidend.

Al sinds het prille begin staat KIEN voor het stimuleren van innovatie binnen de elektrotechniek en dat doen we met succes. We staan nu na vijf jaar aan de vooravond van allerlei technische ontwikkelingen met sociale implicaties die bij elkaar komen. Denk aan de komst van het Internet of Things, fotonica en smart grids, die er allemaal voor zorgen dat de installaties van de toekomst niet alleen goed, maar ook heel slim moeten zijn. Ze moeten straks dingen kunnen die we nu nog niet voor mogelijk houden, maar die straks wel door klanten worden gevraagd. Het vraagt om het inpassen van expertise op het gebied van IT in combinatie met een flinke portie creativiteit, daarbij steunend op het vakmanschap waar we als branche trots op zijn. Goed luisteren en communiceren zijn hierin leidend.


Maar zelf zijn we geen ICT’ers. En ook niet de beste luisteraars. We zullen die kennis van buiten moeten aantrekken. Ingenieurs die beschikken over de noodzakelijke kennis van toegepaste ICT in combinatie met vaardigheden die uiteenlopende wensen (waar de klant zelf misschien niet eens bewust van is) boven water weten te halen om ze, al dan niet met steun van andere partijen, te realiseren.Muurvast?

Alleen er is één groot probleem: die mensen zijn schaars en kostbaar. Bovendien zijn we nog niet zover dat de cases van de toekomst aantoonbaar hun geld binnen niet al te lange termijn terugverdienen. (Als dat zo was, dan durfden ondernemers die investering namelijk wél te doen.) Er dreigt dus een situatie van niets doen en als dat gebeurt, lopen tal van bedrijven het risico achter de feiten aan te gaan lopen.


Er moet dus iets gebeuren. Omdat KIEN altijd zoekt naar verbanden en samenwerkingen om uitdagingen op te lossen, zijn we in gesprek met de Technische Universiteit Eindhoven en een organisatie met een landelijk flexibel personeelsnetwerk om een pool op te zetten van engineers die op tijdelijke basis ondernemers kunnen voorzien van hun kennis en kunde. Daarmee komt enerzijds beschikbaar wat installateurs op dit moment nodig hebben en anderzijds blijft het betaalbaar, want zo houden we loonkosten variabel. Hiermee maken we een voorziening mogelijk waarbij innovatieve installatiebedrijven al in de beginfase van de groeicurve van deze ontwikkelingen een rol kunnen gaan spelen. Je kunt samen met hen nieuwe business gaan onderzoeken en binnenhalen, met het uiteindelijke doel je bedrijf vooruit te helpen. Daarmee beginnen we in de regio Eindhoven, om later de diensten ook naar de rest van Nederland uit te breiden.


Oog voor opleiding

Omdat de technologie zo snel vooruit schrijdt, is het van belang dat de specialisten in de pool constant bijgeschoold worden; ontwikkelingen binnen de ICT gaan namelijk sneller dan we gewend zijn van de ET. Mocht het zo zijn dat er even geen werk is, dan worden ze geüpdatet naar de laatste stand van de technologie. Op die manier behouden ze op continue basis hun toegevoegde waarde.


Als KIEN besteden we komende maanden sowieso meer aandacht aan de toenemende invloed van ICT. Maar ook de menselijke en sociale gevolgen die met deze veranderingen gepaard gaan, verdienen een podium. Dus naast verdere inspiratiesessies rond bijvoorbeeld fotonica en dc-netwerken, zal bij een tweetal Technodagen ook het thema sociale innovatie centraal staan. Hoe verander je een bedrijf dat naast ET ook ICT gaat toepassen? En hoe gaan we onze oren zodanig trainen dat we beter gaan luisteren en ons nog beter inleven in de klant? Niet alleen technici komen daarover vertellen, maar we willen ook de kennis van psychologen en gedragswetenschappers daarbij betrekken.


Het startschot heeft geklonken

Een ander initiatief dat we zijn gestart en nauw verband houdt met de ICT, is een opleveringsprotocol voor internetaansluitingen in woningen. Samen met de NEN en partijen uit de installatiebranche, ICT en telecomsector willen we komen tot een technische afspraak waardoor connectiviteit in huizen een zekerheidje wordt. Alleen met zo’n stevig fundament kunnen we ook in de jaren die komen als installateurs mooie dingen laten zien.


De doelen die we met KIEN gesteld hebben om komende jaren te bereiken, vragen om nieuwe samenwerkingsverbanden, zowel op niveau van vakbonden en organisaties als de onze, maar ook op het niveau van de installateur. De invloed van ICT maakt dat er van jouw bedrijf dingen gevraagd gaan worden, waar je met alleen je huidige mensen lastig een antwoord op kunt formuleren. Het gaat ook om schaalgrootte creëren met collega-bedrijven, flexibiliteit in de organisatie aanbrengen en bruggen slaan naar andere branches. Laten we daarmee de dromen van onze klanten waar gaan maken.


Ik wens eenieder een prettige en inspirerende vakantie toe.